Kloof+ontstaat+bij+cao+Open+Teelten
Nieuws
© Twan Wiermans

Kloof ontstaat bij cao Open Teelten

De cao Open Teelten loopt op 29 februari af en wordt automatisch met een jaar verlengd tot 1 maart 2021. De algemeenverbindendverklaring stopt wel op 1 maart aanstaande. Dat geeft verschillen tussen werkgevers die wel of niet lid zijn van een werkgeversvereniging.

De cao Open Teelten is van toepassing op werknemers die werken bij boomkwekers, fruittelers, bloembollenkwekers, akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. Bij deze cao zijn de volgende partijen betrokken: LTO, NFO, KAVB en Anthos enerzijds en FNV en CNV anderzijds. Alle werkgevers die lid zijn van een van deze werkgeversorganisaties, moeten de cao toepassen.

Zodra het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao Open Teelten algemeen verbindend verklaart, geldt deze ook voor niet-georganiseerde werkgevers. De algemeenverbindendverklaring loopt af op 1 maart. De cao geldt dan alleen nog maar voor werkgevers die lid zijn van een werkgeversverenigingen.

Burgerlijk Wetboek

'Werkgevers die niet georganiseerd zijn, kunnen per 1 maart niet langer gebruikmaken van een aantal regelingen die in de cao staan. Het gaat dan onder andere om bepalingen van driekwart dwingend recht. Dat zijn regels die in het Burgerlijk Wetboek staan, maar waar in een cao vanaf kan worden geweken', zegt Steve Fok van LTO Nederland.

Als voorbeeld noemt Fok de ketenbepaling van artikel 9a uit de cao. 'In afwijking van de wet staat in de cao dat de keten niet met zes maar met minimaal drie maanden wordt onderbroken. Op die manier kunnen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.'

Cafetariaregeling

Ook de cafetariaregeling blijft alleen voor georganiseerde werkgevers gelden. 'Daarmee kan, onder voorwaarden, een aantal kosten van een buitenlandse werknemer zoals reiskosten en kosten van levensonderhoud met het brutoloon worden verrekend', legt Fok uit.

Wat niet verandert, zijn de arbeidsvoorwaardenbepalingen uit de cao. Deze blijven van toepassing voor werknemers van niet-georganiseerde werkgevers als dit in de individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer