Limburgse boeren bij Koeien & Kansen

Het project 'Koeien & Kansen' zocht in Limburg nieuwe deelnemers en veehouders hebben zich ook aangemeld voor deelname. Het project zoekt naar antwoorden om in te spelen op eisen van de maatschappij om de kwaliteit van water en bodem te verbeteren.

Limburgse+boeren+bij+Koeien+%26amp%3B+Kansen
© Twan Wiermans

In het project 'Koeien & Kansen' werkt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers van Wageningen University & Research en een aantal adviesorganisaties naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

Bij het project 'Koeien & Kansen' ligt de focus op vraagstukken die te maken hebben met stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema's. Primaire doel van het project is het implementeren van de te verwachte milieuwetgeving in bedrijven. Door dit te doen worden de milieukundige, technische en economische gevolgen op bedrijfsniveau in beeld gebracht.

Daarnaast doen de deelnemers aan het project 'Koeien & Kansen' ervaring op in de praktijk en kunnen ze maatregelen kosteneffectiever en met minder risico nemen. Bovendien laten deze pilotbedrijven zien of de wetgeving moet worden aangepast.


Ammoniakemissie verlagen

Het project 'Koeien & Kansen' richt zich onder meer op het verlagen van de stikstofvoeding en ammoniakemissie, maar ook op het terugdringen van de broeikasgasemissies en het stimuleren meer biodiversiteit. Verder ligt de nadruk op schoon water en het bemesten volgens opbrengstafhankelijke gebruiksnormen.

Ook wordt er gekeken naar de gevolgen van genoemde thema's voor de bedrijfsvoering en de economie. Het draait om aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van het toekomstige mest-, natuur- en milieubeleid.


Effectief beleid

Waar het bij dit project om gaat, is het helpen bij de zoektocht naar een effectief beleid, waarin zowel aandacht is voor aanvaardbare milieubelasting als voor de redelijke kosten voor het melkveebedrijf.

Het project 'Koeien & Kansen' is in 2018 gestart met het meten van de methaanemissie van koeien. Daarbij is gebruikgemaakt van de Greenfeed, die de hoeveelheid methaan bepaalt die uit de neus en de bek van de koe komt. Doel van de metingen op de Koeien & Kansen-bedrijven is om de gemiddelde methaanemissies van de Nederlandse melkveestapel in kaart te brengen.


Microbioom

Een nieuw onderzoek in 2019 besteedde aandacht aan het microbioom – micro-organismen in de pens van de koe – en de invloed ervan op de uitstoot van methaan. De onderzoeken maken deel uit van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat en worden gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor het project wordt gedacht aan melkveehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook willen communiceren met andere melkveehouders en daarnaast contact hebben met zowel de sector als de overheid. Belangrijk voor deelname is een open en nieuwsgierige houding.

Daarnaast is openheid van alle technische resultaten in de bedrijfsvoering een vereiste. Bedrijven moeten bovendien openstaan voor toekomstige ontwikkelingen. Een excellente score op milieuthema's via Kringloopwijzer is daarentegen niet vereist.


Inspirerende omgeving

Het project biedt een inspirerende ondernemersomgeving met een (inter)nationaal netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in het netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door gerichte bedrijfsbegeleiding.

Ook moeten melkveehouders, die belangstelling hebben voor het project, kunnen aangeven waarom zij vinden dat zij de juiste kandidaat zijn om aan het project deel te nemen.


Bedrijfsgegevens

Daarnaast wordt om een overzicht van relevante bedrijfsgegevens gevraagd. Daarbij gaat het om zaken als de totale melkproductie, de oppervlakte, het aantal koeien, de grondsoort, het bouwplan, het rantsoen, de regio en de soort bedrijfsvoering, biologisch of gangbaar.

Het onderzoek binnen Koeien & Kansen is systeemonderzoek op bedrijfsniveau. Dit wil zeggen dat ondernemers en onderzoekers als gelijkwaardige partners opereren met elk hun eigen expertise.


Nieuwe kennis

Het project 'Koeien & Kansen' probeert een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een ondernemende, economisch sterk en maatschappelijk gewaardeerde melkveehouderij. Alles wat binnen het project gebeurt, wordt opgeschreven en gedeeld. Zo kunnen ook andere boeren en adviseurs gebruikmaken van de nieuwe kennis. Verder helpt het project 'Koeien & Kansen' de overheid bij het maken van beleid dat op de praktijk is gebaseerd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer