Gemiddeld+Koeien+%26amp%3B+Kansenbedrijf+heeft+geen+fosfaatoverschot
Nieuws
© Mike Schellart

Gemiddeld Koeien & Kansenbedrijf heeft geen fosfaatoverschot

Het gemiddelde fosfaatoverschot van alle Koeien & Kansenbedrijven lag in 2019 ligt op -7 kilo fosfaat per hectare. Dat was ook het doel van deze bedrijven. Een jaar eerder lukte dit nog niet, omdat de bedrijven door de droogte minder ruwvoer konden oogsten. Toen moest meer ruwvoer worden aangevoerd en kwam het fosfaatoverschot in 2018 op 9 kilo, 16 kilo hoger.

De doelstelling op de Koeien & Kansenbedrijven is dat de aanvoer en afvoer van fosfaat op het bedrijf in evenwicht is. Er wordt niet meer fosfaat aangevoerd dan afgevoerd. In 2019 zijn er tien bedrijven die een fosfaatoverschot onder de 0 kilo fosfaat per hectare realiseren, terwijl zeven bedrijven boven de 0 kilo fosfaat per hectare uitkomen.

In 2019 hebben nagenoeg alle bedrijven een lager fosfaatoverschot dan in 2018. Dat jaar was erg droog waardoor veel bedrijven een fosfaatoverschot boven de 0 kilo fosfaat per hectare hadden. Eén bedrijf kwam in 2019 op een hoger fosfaatoverschot uit. Op dit bedrijf nam niet alleen de aanvoer van fosfaat via het krachtvoer toe. Ook was de aanvoer van fosfaat via zuivelmest, een meststof die vrijkomt bij de zuivelverwerking, hoger.


Nauwelijks fosfaatkunstmest

Op het gemiddelde Koeien & Kansenbedrijf wordt per hectare ongeveer 80 kilo fosfaat aangevoerd. Daarvan is ruim 60 procent afkomstig uit krachtvoer en 30 procent uit ruwvoer. Verder wordt 8 procent via dierlijke mest aangevoerd. Omdat derogatiebedrijven geen fosfaatkunstmest mogen aanvoeren, is de aanvoer via kunstmest gemiddeld genomen klein.


Bij de afvoer van fosfaat speelt intensiteit ook een rol. Zo voert een intensief bedrijf vaak meer fosfaat per hectare af dan een extensief bedrijf. De gemiddelde afvoer op de Koeien & Kansenbedrijven ligt in 2019 op 87 kilo fosfaat per hectare. Van de totale afvoer bestaat ruim 50 procent uit melk en 30 procent uit dierlijke mest. Vee en ruwvoer nemen beide iets minder dan 10 procent van de fosfaatafvoer voor hun rekening.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer