Veel variatie BES-voordeel stikstof in pilot Koeien & Kansen

Binnen de bedrijfseigen stikstofnorm (BES)-pilot van Koeien & Kansen is een enorme variatie in het BES-voordeel voor stikstof te zien. Gemiddeld hebben de 24 onderzochte bedrijven een duidelijke BES-ruimte. Acht bedrijven zaten onder de generieke stikstofgebruiksnormen.

Veel+variatie+BES%2Dvoordeel+stikstof+in+pilot+Koeien+%26amp%3B+Kansen
© Han Reindsen

De bedrijfsspecifieke bemestingsruimte van stikstof en fosfaat werd voor 2020 berekend voor 24 bedrijven, waaronder De Marke, meldt Wageningen University & Research. De BES-pilot biedt de mogelijkheid voor het invullen van de fosfaatplaatsingsruimte met dierlijke mest waar er meer stikstof uit dierlijke mest wordt gebruikt dan generiek toegestaan. Kunstmeststikstof wordt verlaagd, zodat het totale stikstofgebruik past binnen de milieukundig geaccepteerde norm.

Het is de vraag wat de landbouw- en milieukundige effecten zijn van het werken volgens de BES. Dat wordt binnen de pilot onderzocht. Hierbij gaat het om bodemoverschotten van stikstof en fosfaat, ammoniakemissie en waterkwaliteit. Ook geeft het onderzoek inzicht in de totale bemesting met dierlijk mest en kunstmest.

Vooral bij stikstof was het beeld van de totale bemesting erg gevarieerd. De bedrijven die gebruikmaakten van de BES kwamen gemiddeld uit op 287 kilo stikstof per hectare, tegen 234 kilo bij de generieke gebruiksnormen. Daarbij is de ruimte voor stikstofkunstmest 138 kilo tegen 175 kilo bij de generieke gebruiksnormen. Dit omdat een deel van de stikstofkunsmest is vervangen door stikstof uit dierlijke mest.


Groot verschil tussen bedrijven

Omdat acht bedrijven onder die generieke gebruiksnorm zitten, is het verschil tussen bedrijven erg groot. Zo is er een bedrijf dat met de BES-pilot ruim 60 kilo onder de generieke gebruiksnorm voor stikstof zit, terwijl het andere uiterste 110 kilo stikstof hierbovenuit komt.

Volgens de onderzoekers zijn de verschillen mede te verklaren door de opbrengsten. Bij lagere stikstofopbrengsten met gras en mais, bijvoorbeeld door de droogte, is volgens de BES-werkwijze ook een lagere stikstofbemesting te rechtvaardigen. Hier wordt op maat bemest.

Toch is dit voor de meeste deelnemende bedrijven geen reden om af te zien van de BES-bemesting. Ze verwachten dat de BES bij goed management en groeizaam weer in de toekomst stikstofruimte oplevert.


Dichtere fosfaatevenwichtsbemesting

Bijna voor alle bedrijven is sprake van een dichtere benadering van fosfaatevenwichtsbemesting. Dat betekent dat de plaatsingsruimte voor fosfaat op veel meer bedrijven ook echt kan worden ingevuld.

Op derogatiebedrijven lukt dat bij de generieke gebruiksnormen vaak niet, omdat daar de fosfaatbemesting alleen met dierlijke mest mag plaatsvinden. Op deze bedrijven komt binnen de stikstofnorm met dierlijk mest onvoldoende fosfaat beschikbaar om de fosfaatplaatsingsruimte op te vullen.

Overigens hadden in 2020 slechts drie bedrijven te maken met een lagere fosfaatbemesting dan generiek mogelijk is.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer