Biologische melkveehouders veenweidegebied hard geraakt door GLB

Biologische melkveebedrijven in het veenweidegebied kunnen een negatief inkomenseffect van 40 tot 50 procent verwachten door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat blijkt uit een doorrekening van DWC en het Louis Bolk Instituut ten aanzien van de inkomenspositie van biologische landbouwbedrijven in het GLB.

Biologische+melkveehouders+veenweidegebied+hard+geraakt+door+GLB
© Tienke Wouda

In december zegde minister Henk Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer toe dit rapport te publiceren. Biologische bedrijven worden gezien als een van de vormen van duurzame landbouw waar de overheid op inzet. Het is dan ook het doel van LNV om biologische landbouwbedrijven maximaal te laten profiteren van de zogeheten ecoregelingen.

Ten opzichte van het huidige GLB zijn biologische landbouwbedrijven straks niet meer vrijgesteld van vergroeningseisen. Dat betekent dat zij moeten voldoen aan de negen 'goede landbouwkundige en milieukundige condities' (GLMC). DWC en het Louis Bolk Instituut brachten in kaart wat dat betekent voor de inkomens van biologische boeren.

Voor biologische groente/akkerbouwbedrijven en melkveehouderijen zijn de gemiddelde effecten van de GLMC's nihil. Op basis daarvan en de voorgenomen veranderingen van premies, zal het jaarlijks inkomenseffect van de beleidsvoornemens voor biologische melkveebedrijven en groente/akkerbouwbedrijven gemiddeld positief zijn. Dat wordt ook verwacht voor overige bedrijfstypes, al zijn die niet onderzocht vanwege een gebrek aan goede data.

Uitzondering zijn dus melkveehouderijen in veenweidegebied. Voor deze bedrijven wordt een negatief inkomenseffect van 40 tot 50 procent verwacht vanwege de grote impact van een ploeg- en omzetverbod voor grasland. Andere bedrijfstypen die mogelijk sterk worden geraakt zijn biologische landbouwers met veel late groente en bedrijven met een matige verkaveling.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer