Peter van den Brandhof: 'Perspectief zoeken bij Natura 2000'

Drie agrarische collectieven zijn gestart met de tweejarige pilot 'Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel'. Projectleider Peter van den Brandhof wil samen met boeren aan de slag.

Peter+van+den+Brandhof%3A+%27Perspectief+zoeken+bij+Natura+2000%27
© Ruud Ploeg

Waar gaat deze pilot draaien?

'In Noordwest-Overijssel gaat het om de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben, in Midden-Overijssel om De Borkeld en in Noordoost-Twente om Springendal en Dal van de Mosbeek. In totaal achttien boeren kunnen aan de slag. Binnen De Wieden en Weerribben kunnen dat ook riettelers zijn.'

Met alle maatregelen samen hopen we met de deelnemers te komen tot een duurzaam toekomstperspectief

Peter van den Brandhof, projectleider 'Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel'

Wat levert meedoen aan de pilot de ondernemers op?

'Het uitgangspunt van de pilot is dat boeren die meewerken aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de toekomst een reële vergoeding krijgen, die recht doet aan de inspanningen en de beperkingen waar ze mee te maken krijgen. We gaan in dit project samen met boeren bedrijfsplannen maken. Het mooie is dat we ook deskundigen in kunnen schakelen als dat nodig is.'


Over wat voor maatregelen op het veld of in de stal gaat het dan?

'Dat kan van alles zijn: aangepaste bemesting, andere gewaskeuze, aangepast rantsoen voor het vee of bufferstroken. We kijken per bedrijf en per gebied wat nodig is om doelstellingen te realiseren. Is er sprake van verdroging, dan kan water vasthouden een van de maatregelen zijn. Alles wordt tijdens bijeenkomsten en in individuele gesprekken samen met boeren uitgedacht. Dat kan vervolgens weer als voorbeeld en inspiratie dienen voor anderen.'


Het ministerie van LNV financiert het project. Hoe past het in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)?

'Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren extra belonen via een vergoeding voor maatregelen op het gebied van natuur, milieu en klimaat. Daarnaast zijn er GLB-onderdelen die Nederland nu niet benut, zoals betalingen aan bedrijven in gebieden met beperkingen. We denken ook aan andere vergoedingen, via agrarisch natuurbeheer of door besparingen en aanpassingen in de bedrijfsvoering.

'Pilots als deze zijn er in het hele land en leveren hopelijk veel goede ideeën op. Met alle maatregelen samen hopen we met de deelnemers te komen tot een duurzaam toekomstperspectief.'Is toekomstbestendig boeren in en nabij Natura 2000-gebieden überhaupt mogelijk?

'Ja, wij denken van wel. Maar de uitdagingen zijn groot en dat voelen boeren in deze gebieden ook. Met deze pilot hopen we meer houvast te geven wat binnen de beperkingen mogelijk is. Dat is maatwerk zijn en past niet bij elk agrarisch bedrijf.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  18° / 12°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 13°
  60 %
 • Zondag
  19° / 12°
  75 %
Meer weer