Met vereende krachten PRRS uitbannen

Dit jaar start een landelijke aanpak om varkensziekte PRRS te bestrijden. Voorlopers zetten stappen naar het leveren van PRRS-vrije biggen en gelten. Het stoplichtsysteem van de antibiotica-aanpak dient als voorbeeld.

Met+vereende+krachten+PRRS+uitbannen
© Twan Wiermans

De stip aan de horizon is een PRRS-vrije varkenshouderij in 2050. Dat is nog ver weg. De grote tijdspanne die is uitgetrokken voor het uitbannen van PRRS geeft al aan dat het geen makkelijke klus is. 'Maar zeker haalbaar. We hebben de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over PRRS en wat je kunt doen om verspreiding ervan tegen te gaan', zegt hoofd varkensdierenartsen Manon Houben van Royal GD.

Initiatiefnemer van het PRRS-plan is de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). Dit samenwerkingsverband van ketenpartners zet zich in voor een toekomstbestendige sector. Een van de vijf thema's die daarbij volgens CoViVa belangrijk zijn: een diervriendelijke houderij met robuuste, gezonde varkens.


Logische volgende stap

'De afgelopen tien jaar is er op het gebied van diergezondheid veel vooruitgang geboekt door het sterk reduceren van het antibioticagebruik. Dat we nu met PRRS aan de slag gaan, is een logische volgende stap. PRRS ondermijnt de weerstand van varkens en is wegbereider voor andere ziekten.'

Olievlekwerking als alle partijen de schouders eronder zetten

Jean-Marie van Oort, directeur van Topigs Norsvin

CoViVa maakt met hulp van Topigs Norsvin de plannen om de Nederlandse varkenshouderij op termijn PRRS-vrij te maken. Bij de uitvoering van de plannen speelt Royal GD een grote rol.


'Dat we als varkensfokkerijorganisatie hier een trekkersrol vervullen, is eigenlijk heel logisch', zegt directeur Jean-Marie van Oort van Topigs Norsvin. 'We fokken heel goede varkens. Door PRRS aan te pakken, kunnen varkenshouders het genetisch potentieel van die varkens beter benutten.'

De komende maanden gaan de initiatiefnemers met verschillende dierenartsenpraktijken aan de slag om zogenoemde voorlopersgroepen te vormen. Zo'n groep bestaat uit zes tot acht varkensbedrijven die gezamenlijk de PRRS-besmetting op hun bedrijven proberen te reduceren.


In 2025 helft PRRS-vrij

De belangrijkste middelen in de strijd tegen PRRS zijn het aanscherpen van de interne biosecurity en vaccineren. De eerste stip op de horizon staat namelijk in 2025. Dan moet de helft van de biggenuitstroom en driekwart van de opfokzeugen PRRS-vrij zijn.


Van Oort kan zich voorstellen dat niet alle varkenshouders staan te popelen om in een voorlopersgroep te stappen. 'Er zijn al diverse initiatieven geweest om PRRS de kop in te drukken. Inmiddels weten we beter wat we kunnen doen tegen deze virusziekte.'

Met de aanpak van PRRS wordt voortgeborduurd op de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanpak van het antibioticagebruik. Ook bij PRRS wordt gewerkt met monitoring en een benchmarksysteem. 'We maken voor ieder bedrijf de PRRS-status inzichtelijk. Je weet dan ook waar je staat ten opzichte van je collega's', aldus Van Oort.


Financieel voordeel

Houben vult aan: 'PRRS-vrij levert financieel meer op. Maar belangrijker is dat het veel prettiger werkt. Iedere varkenshouder die ervaring heeft met PRRS-vrij werken wil daar weer naar terug.'

Het succes van een landelijke PRRS-aanpak hangt niet alleen af van de motivatie van varkenshouders. 'Alle ketenpartijen moeten meedoen', stelt Van Oort. 'We hebben bij de antibiotica-aanpak gezien dat je een olievlekwerking krijgt als alle partijen de schouders eronder zetten. Ook bij PRRS is dat de verwachting.'

Als voorbeeld haalt de Topigs Norsvin-directeur de varkenshandel aan. Als die inziet dat PRRS-vrije biggen meer waard zijn omdat ze beter groeien en een gunstigere voederconversie hebben, en dat vertalen naar de biggenprijs, stimuleert dat vermeerderaars om te werken aan een PRRS-vrije stroom biggen.


Uit nulmeting blijkt dat PRRS alom aanwezig is

Als je iets wilt bereiken, is het van belang om te weten waar je staat. Daarom is er eind vorig jaar met bloedmonsters van de slachtlijn een nulmeting uitgevoerd bij vleesvarkens. De uitkomst van deze nulmeting blijkt aardig overeen te komen met eerdere prevalentieonderzoeken door veterinairs naar de besmettingsgraad van PRRS in Nederland. Daaruit blijkt dat de meeste varkens met het PRRS-virus in aanraking komen. 'Met een gezamenlijke aanpak kun je veel bereiken. In het verleden heeft de sector dit al vaker laten zien. Denk bijvoorbeeld aan het uitroeien van de ziekte van Aujeszky', zegt Manon Houben, hoofd dierenartsen sector varkens bij Royal GD.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer