Nieuwe stichting voor wildbeheer in Flevoland

Grondeigenaren in Flevoland worden komende weken benaderd door de nieuwe Flevolandse Stichting Faunabeheer en Schadebestrijding (FSFS). Deze neemt de coördinatie van het jachtbeheer over van Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF).

Nieuwe+stichting+voor+wildbeheer+in+Flevoland
© Twan Wiermans

SFF stopte augustus vorig jaar haar werkzaamheden. De stichting was tussenpersoon tussen grondeigenaren en jagers in het beheer van jachtrechten, hield toezicht op de jacht en verzorgde de verwerking van het zogeheten valwild. Bij sommige jagers in de Wildbeheereenheid (WBE) was er onvrede over het functioneren van SFF. Onder andere dat, en een conflict tussen bestuur en directie, leidde ertoe dat het bestuur de stekker er uittrok.

Het wildschadebeheer en de administratieve afhandeling van het jachtbeheer, bij SFF de voornaamste activiteiten, worden voortgezet in de onlangs opgerichte FSFS. 'Wildschade aan gewassen kan alleen in goede samenspraak met de jachthouders onder controle worden gehouden', zegt akkerbouwer Arnold Michielsen.

Hij wijst erop dat het wildschadebeheer in Flevoland gemiddeld gezien altijd goed functioneerde. 'Het schadebedrag dat uit Flevoland wordt gemeld, is aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld uit Noord-Holland, terwijl ook wij hier last hebben van ganzen.'


Behoefte

Michielsen, tevens voorzitter van LTO Noord Flevoland, vormt samen met de jagers Gerard Kemperman en Fezi Khaleghi op persoonlijke titel het bestuur. 'Aan het werk van de voormalige SFF bestond zeker behoefte. Efficiënt wildschadebeheer is van groot belang. Daarom willen we het jachtbeheer en daarmee de wildschadebestrijding onder een nieuwe stichting en met een gelijksoortige organisatie in de benen houden.'

De nieuwe stichting FSFS moet haar opdrachten krijgen van de drie WBE's die dit jaar van start moeten gaan. Provinciale Staten steunen de opsplitsing van de huidige WBE in drie meer op de specifieke regio's gerichte kleinere WBE's: voor de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. De procedure hiervoor ligt de komende weken nog ter inzage. 'Die nieuwe WBE's waren ook een motivatie om een nieuwe stichting voor jachtbeheer op te richten', zegt de akkerbouwer.

Hoewel LTO Noord niet rechtstreeks bij de oprichting van de FSFS is betrokken, heeft zij het initiatief om te komen tot een nieuwe organisatie voor beheer en schadebestrijding in Flevoland wel gesteund. Michielsen: 'Veel leden hebben de inzet van de SFF altijd gewaardeerd.'


Bij de notaris

Vooruitlopend op het definitieve besluit door Provinciale Staten over de opname van de drie nieuwe wildbeheereenheden in de Omgevingsverordening, zijn de WBE's al bij de notaris opgericht. Dat is gedaan om een goede overdracht van beheer en schadebestrijding vanuit de bestaande WBE naar de drie nieuwe WBE's te bevorderen.

Het FSFS-bestuur is momenteel met verschillende partijen in overleg om zo snel mogelijk operationeel te kunnen zijn. 'Dat moet ook omdat de huidige contracten met de SFF per 1 april vervallen', meldt Michielsen. 'De verwachting is dat op korte termijn meer duidelijk wordt over de taken en bevoegdheden van de nieuwe stichting, zodat het voorkomen van faunaschade adequaat blijft geregeld.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer