Aad Vollebregt: 'Sector moet aantrekkelijk zijn voor jongeren'

Een tekort aan medewerkers en bedrijfsopvolgers is volgens Aad Vollebregt een zorg voor veel boomkwekers en telers van vaste planten en zomerbloemen. 'We moeten jongeren aan onze sector proberen te binden door hun aantrekkelijke functies te bieden en te zorgen voor goede opleidingen.'

Aad+Vollebregt%3A+%27Sector+moet+aantrekkelijk+zijn+voor+jongeren%27
© Haijo Dodde

Op het kantoor van Handelskwekerij Gebr. Van de Reep in het Zuid-Hollandse Hillegom spreekt Vollebregt over de kansen en de uitdagingen voor de sector die hij nu ruim één jaar vertegenwoordigt. Volgens hem is er veel perspectief voor de teelt van bomen, planten en bloemen vanwege de grote belangstelling voor meer groen in de samenleving.

Onze bedrijven zijn van onbesproken gedrag en wij leveren duurzame producten

Aad Vollebregt, voorzitter LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Vollebregt is zoon van een Flevolandse akkerbouwer. Na de Hogere Landbouwschool in Dronten en een baan als landbouwvoorlichter volgde hij de studie agrarische economie in Wageningen. Daarna werkte hij als beleidsmedewerker bij provincie Noord-Brabant en de MBO Raad en tussendoor enkele jaren als directeur van de KAVB, de belangenorganisatie voor de bloembollenteelt.


Hoe bent u in deze sector terechtgekomen?

'Zelf boer zijn was altijd mijn droom. Akkerbouwer worden zat er niet in omdat mijn broer het ouderlijk bedrijf overnam. In mijn zoektocht naar een eigen bedrijf kwam ik achttien jaar geleden de gebroeders Van de Reep tegen. Zij hadden geen opvolger. Ik heb eerst een tijdje meegelopen om de teelt onder de knie te krijgen en daarna het bedrijf overgenomen.

'Als handelskwekerij in vaste planten leveren we meer dan vierhonderd soorten aan vooral postorderbedrijven. De planten kweken we voor een deel zelf op in kasunits en op containervelden en maken we op het bedrijf verzendklaar. Dit doen we met dertien vaste medewerkers en enkele losse arbeidskrachten die bijspringen in drukke periodes.'


Hoe bevalt het voorzitterschap van de LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen?

'Toen duidelijk werd dat Henk Raaijmakers ging stoppen als voorzitter, heb ik gereageerd op de vacature. Ik was toen al voorzitter van de cultuurgroep vaste planten. Het eerste jaar als vakgroepvoorzitter was boeiend. We vertegenwoordigen een sector die prachtig is, maar ook divers. Van de drieduizend bedrijven is vrijwel geen één hetzelfde. Dat maakt de belangenbehartiging een stuk uitdagender.'


Wat zijn de speerpunten van de vakgroep?

'Allereerst zetten we sterk in op ledenbinding en een goede communicatie. Ondanks alle beperkingen door corona lukt dat aardig, maar het kan altijd beter. Wekelijks brengen wij een nieuwsbrief uit om leden bij te praten over het beleid en onze activiteiten.

'In de belangenbehartiging staat voorop dat er geen twijfel is over de goede intenties van onze sector. Onze bedrijven zijn van onbesproken gedrag en wij leveren duurzame producten van hoge kwaliteit.

'In de teelt werken we aan verduurzaming door minder afhankelijk te zijn van chemische gewasbescherming en onze inzet voor een betere waterkwaliteit. Maar het blijft wel nodig om onze gewassen goed te kunnen beschermen als dat nodig is. Zeker in kleine teelten valt het niet mee om voldoende middelen beschikbaar te houden.

'Ons doel is om voor de leden relevant te zijn. Dat kan door te werken aan ons imago en daarvoor de mogelijkheden voor gezamenlijke promotie te benutten. Er is op ons initiatief een promotieprogramma gestart voor vaste planten en voor buxus wordt daaraan gewerkt.

'Verder zorgen we voor een goede infrastructuur voor het geval er in onze sector problemen zijn met een q-organisme. Door hierbovenop te zitten en met de overheid goed te communiceren, proberen we de eventuele impact op de afzet te beperken. Op die manier kunnen we veel geld verdienen voor onze leden.'


Wat vindt u van het landbouwbeleid in Nederland?

'Onze sector is zo specifiek dat de overheid vaak moeilijk kan overzien wat de gevolgen zijn van het beleid. Het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is daarvan een sprekend voorbeeld. Wij hebben veel winterteelten en rooien voor 1 oktober is geen optie. Verder staat in het hele actieprogramma niets over containervelden. Het is onze taak om de scherpe kantjes van het beleid af te halen, maar ook om onze achterban goed te informeren.

'Voor toegang tot het ministerie van LNV is het goed dat wij onderdeel zijn van LTO Nederland en waar nodig optrekken met de andere gewassectoren.'


Hoe staat de sector ervoor?

'Het perspectief is goed en ons imago ook. Corona heeft dat alleen maar versterkt. Groen draagt bij aan de volksgezondheid en staat volop in de belangstelling. Er zijn genoeg kansen, maar we moeten die wel kunnen omzetten in concrete handel. Kijk maar naar de Bossenstrategie in de EU, waarbij het beleid is gericht op de aanplant van meer bossen. In dat verhaal missen wij de afnamegarantie van de bomen die we daarvoor opkweken.

'We zijn een sector zonder directe marktordening en dus afhankelijk van de vraag uit de markt. Nu is er veel schaarste en daardoor zijn wij over het algemeen goed in staat om de hogere productiekosten door te berekenen.'


Vanwaar uw oproep om de sector aantrekkelijk te houden voor de jongere generatie?

'Een tekort aan mensen op de bedrijven is een grote zorg voor ondernemers in onze sector. Dat geldt zowel voor medewerkers als voor bedrijfsopvolgers. Aantrekkelijk blijven voor jonge mensen kan door goed werkgeverschap. Daarom zijn we blij met een goede cao voor de open teelten. Verder zijn we als vakgroep betrokken bij diverse brancheopleidingen, ook voor zijinstromers.

'Om de jongere generatie aan ons te binden, hielden we afgelopen jaar een jongerendag met een inspirerend programma. Dit hebben we gedaan samen met kwekerij De Buurte in het Gelderse Oene en Colland. Met 150 jonge bezoekers was dit een groot succes.'


Hopen op twee miljoen bezoekers tijdens Floriade

Aad Vollebregt zegt gespannen af te wachten hoe de Floriade, die dit jaar in Almere wordt gehouden, gaat verlopen. 'Het is te hopen dat er niet al te veel beperkingen zijn vanwege corona en dat het uiteindelijk lukt om de gewenste twee miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland te ontvangen.' De Floriade is belangrijk voor de Nederlandse sierteeltsector, stelt Vollebregt. 'Als boomkwekers en telers van bloemen en planten leveren wij een grote bijdrage aan dit evenement. Het thema 'De Groene Stad' past ons natuurlijk goed en het biedt onze bedrijven de uitgelezen gelegenheid om zich internationaal te presenteren.' LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen gaat de Floriade ook gebruiken om bijeenkomsten te organiseren met buitenlandse vakgenoten. 'Het is goed om onze internationale contacten wat aan te halen. Per slot van rekening is Nederland ook in de sierteelthandel geen eiland en zijn er veel open verbindingen', vindt Vollebregt.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  8° / 3°
  60 %
 • Zondag
  9° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer