Provincie Overijssel schort extern salderen op

Provincie Overijssel schort de mogelijkheid voor extern salderen op. Volgens de provincie is aanvullende onderbouwing nodig om juridisch houdbare vergunningen te verlenen.

Provincie+Overijssel+schort+extern+salderen+op
© Dirk Hol

De noodzakelijke betere onderbouwing komt voort uit recente uitspraken van de Raad van State. De onderbouwing moet juridisch aantonen dat extern salderen benut wordt om de stikstofruimte van een beëindigde bedrijfsactiviteit te gebruiken voor andere vergunningverlening.

De onderbouwing gaat onder meer in op de bronmaatregelen die het Rijk neemt en de maatregelen van de provincie voor natuurherstel.


Natura 2000-gebieden

Provincie Overijssel heeft de uitspraak van de Raad van State beoordeeld in het licht van de situatie in Overijssel met 21 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Een deel daarvan is erg gevoelig voor stikstofdepositie.

Eind november deed de Raad van State uitspraak over twee plannen in Noord-Brabant. De beoogde plannen voor het aanpassen van de infrastructuur leiden tot extra stikstofdepositie (stikstofneerslag) op al overbelaste Natura 2000-gebieden. Om deze effecten te compenseren wilde de provincie extern salderen. Op dat onderdeel gaf de Raad van State een oordeel over de onderbouwing.

De Raad van State kwam tot oordeel dat alleen het tegen elkaar wegstrepen van stikstofdepositie op overbelaste gebieden (extern salderen) niet voldoende is.


Andere maatregelen

De Raad van State vindt ook dat inzichtelijk moet worden gemaakt met welke andere maatregelen een daling van de stikstofdepositie gerealiseerd wordt voor het betreffende Natura 2000-gebied. Deze daling van stikstofdepositie moet bijdragen aan het uiteindelijk bereiken van de natuurdoelen: het keren van de achteruitgang van de natuur en het werken aan een gunstige staat van instandhouding van kwetsbare flora en fauna.

De onderbouwing geldt specifiek voor Overijssel. Provincies verschillen onderling sterk van elkaar op gebied van stikstofbelasting, getroffen maatregelen en de staat van natuur.

Tot de verbeterde onderbouwing is afgerond wordt vergunningverlening op basis van extern salderen opgeschort in Overijssel.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer