Vogelgriep Ede treft direct en indirect veel bedrijven

Op een ouderdierenbedrijf met eenden in Ede is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. In het 1 kilometergebied liggen vijf pluimveebedrijven en één broederij. Twee pluimveebedrijven liggen op de rand van het 1 kilometergebied. In de 3 kilometerzone liggen 14 bedrijven en in het 10 kilometergebied 215 pluimveebedrijven.

Vogelgriep+Ede+treft+direct+en+indirect+veel+bedrijven
© Fotografie Twan Wiermans

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de drieduizend dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De bedrijven in het 1 kilometergebied en de bedrijven in de buurt van dit gebied worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

Vervoersverbod ook in regio eromheen

Omdat het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt – en om het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden – geldt ook een vervoersverbod voor risicovogels in de regio (10) die hierbij aansluit. Zie de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de betreffende regio. Dit is een groot gebied ten noorden van de Rijn, van Arnhem tot Utrecht, en dan vanaf Utrecht naar Amersfoort tot Deventer en langs de IJssel naar beneden tot Arnhem. Het omvat dus de gehele Gelderse Vallei. In dit gebied is alleen vervoer naar de slacht toegestaan na voorafgaande klinische keuring.

Alle landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, afschermplicht en het bezoekverbod, blijven gelden. Net als de verscherpte aanmeldplicht bij vervoer van onder andere kalkoenen en eenden. De NVWA zal ook het gebruikelijke traceringsonderzoek starten.

Advies deskundigengroep

De afgelopen dagen zijn in korte tijd vier verschillende bedrijven besmet bevonden met vogelgriep. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd op korte termijn met een duiding van de huidige situatie te komen. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn kunnen worden getroffen om het risico op insleep terug te brengen.

Ook op lange termijn moet worden bekeken hoe met vogelgriep om te gaan, meldt het ministerie. Het lijkt erop dat vogelgriep een structureel probleem is geworden en dat het virus jaarrond in Nederland voorkomt. Daarmee vormt de ziekte een permanente bedreiging voor de pluimveehouderij, voor houders van kleine aantallen vogels en voor wilde vogels en zoogdieren.

De structurelere aard van de ziektedruk vraagt om oplossingen voor de langere termijn. Hierover gaat het ministerie samen met de sector en andere partijen in gesprek, ook in het kader van de integrale gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot stikstof, water en klimaat en het rapport Zoönosen in het Vizier van Henk Bekedam.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer