LTO-vakgroep Pluimveehouderij wil af van 16 weken termijn

Met ingang van 16 februari geldt de ophokplicht in Nederland al weer 16 weken. Volgens de Europese regels moeten eieren van vrije uitloop kippen als scharrelei worden gestempeld. De vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP wil af van deze 16-weken termijn en heeft daar de afgelopen tijd al meerdere acties voor ondernomen samen met andere brancheorganisaties in de sector.

LTO%2Dvakgroep+Pluimveehouderij+wil+af+van+16+weken+termijn
© Twan Wiermans

Er is vanaf voorjaar 2021 voortdurend afstemming met Anevei en EUWEP, respectievelijk de Nederlandse en Europese organisatie voor de eierhandel. Samen met deze organisaties pleit LTO/NOP nadrukkelijk voor een aanpassing van de Europese normen voor vrije uitloopeieren en gelijkschakeling aan de biologische verordening. Dat wil zeggen: die termijn van 16 weken niet laten gelden als er sprake is van een door de nationale overheid afgekondigde ophokplicht. Dit is vorig jaar door LTO/NOP ook ingebracht bij de herziening van de Europese handelsnormen, waarin die 16 weken geregeld is.

Ook is binnen de Europese boerenorganisatie COPA gepleit voor deze gelijkschakeling van de vrije uitloop aan de biologische sector. Het is tot nu toe lastig om alle collega organisaties in Europa binnen COPA op één lijn te krijgen, omdat niet iedereen ervan overtuigd is dat deze aanpassing nodig is. Maar LTO/NOP blijft samen met Anevei en EUWEP aandringen op de gelijkschakeling van de regels.


Derogatie aanvragen van 16 weken termijn

Het lijkt er niet op dat de Europese Commissie de 16 weken termijn dit jaar wil aanpassen. Daarom gaat EUWEP nu met ondersteuning van LTO/NOP bij de EU pleiten voor een derogatie van de 16 weken termijn. Daarmee zou dit EU-voorschrift dit jaar niet van toepassing zijn door de huidige ophokplicht als een calamiteit te zien vanwege de grote impact hiervan op de productie en afzet van eieren. Dit is dan vooruitlopend op de hiervoor beschreven gewenste aanpassing van de EU handelsnormen.

Bij Henk Staghouwer, de nieuwe minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit brengen de sectororganisaties deze problematiek opnieuw onder de aandacht. Tevens dringen ze aan op een gesprek om hem steun te vragen voor het pleidooi in Brussel om het EU-voorschrift over de 16 weken termijn dit jaar niet van toepassing te laten zijn


Solidariteitsei

Met de Dierenbescherming is gesproken over het behouden van 2 Beter Leven sterren op de doosjes van vrije uitloopeieren bij de langere ophokplicht. Niet alleen LTO/NOP maar ook de retailers willen dat. Helaas was het laatste bericht van Dierenbescherming erg teleurstellend: ze wilden daarin niet meegaan en vinden dat de 2 sterren niet op het doosje kunnen blijven staan. Voor een volgend seizoen gaan we hierover weer het gesprek aan voor heroverwegen en aanpassing van deze lijn.

Wel heeft LTO/NOP afspraken kunnen maken met de grootste Nederlandse retailers om te zorgen dat zij na afloop van de 16 weken het 'solidariteitsei' in de schappen houden, met behoud van de prijs voor de pluimveehouder. Dat wil zeggen bij voorkeur de verpakkingen ongewijzigd laten, met de juiste tekst erop. De retailers met wie wij spraken hebben aangegeven dat te doen en de “vrije-uitloop” inkoopprijs te blijven betalen aan hun leveranciers.


Geen regionale opheffing ophokplicht

Met de ervaringen van vorig seizoen heeft LTO/NOP vanaf de zomer 2021 bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepleit voor het regionaal afpellen van een ophokplicht. De dreiging vanuit de natuur is helaas nog steeds te hoog om op dit moment voor een regionale opheffing van de ophokplicht te pleiten. Wel wordt verder nagedacht over de criteria waarop het mogelijk is de ophokplicht regionaal op te kunnen heffen. Dat is ondertussen wel lastiger geworden nu uitbraken verspreid over het hele land plaatsvonden.


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer