LTO: geen paniekvoetbal rond derogatie

LTO is onaangenaam verrast dat de Europese Commissie nog geen grotere stappen heeft gezet richting een nieuwe derogatie voor de periode 2022–2025. Dat terwijl er in het coalitieakkoord miljarden euro's zijn gereserveerd voor de transitie van de land- en tuinbouw.

LTO%3A+geen+paniekvoetbal+rond+derogatie
© Niels de Vries

In een reactie op de Kamerbrief van de ministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) benadrukt LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak het belang van snelle duidelijkheid over derogatie en waarschuwt voor 'beleidsmatig paniekvoetbal'.

'De agrarische sector en het landelijk gebied staan voor een ongekende transitie. Het kabinet maakt daar terecht vele miljarden voor vrij. Dat zou de Brusselse ambtenaren het vertrouwen moeten geven dat we serieus verder gaan met de verduurzaming', zegt Van der Tak.


De LTO-voorzitter concludeert uit de berichtgeving van het ministerie dat de Europese Commissie nogal wat vragen heeft bij de uitwerking van het coalitieakkoord. Die vragen heeft Van der Tak zelf ook, hij ziet nog veel open einden aan het aangekondigde beleid.


Valse start transitie

'Maar let op: de uitwerking moet gedegen gebeuren, anders komt er geen draagvlak voor de plannen en kent de transitie een valse start', stelt Van der Tak. 'Consistentie en behoud of verbetering van verdienvermogen zijn voor ondernemers van groot belang.'


<

In de Kamerbrief melden Staghouwer en Van der Wal dat er half februari een aanvulling op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn komt om aan de verplichtingen uit de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Deze extra maatregelen zijn volgens de bewindslieden ook nodig om de derogatie weer te ontvangen. Het kabinet hoopt dan in juli uitsluitsel over derogatie te krijgen. LTO wijst erop dat het overgrote deel van de mest dan al op het land ligt.


<

Tineke de Vries, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water, waarschuwt de politiek voor onnodige nieuwe maatregelen. 'Dit is het moment voor vertrouwen, niet voor paniekvoetbal. Met de miljardeninvesteringen in innovatie, extensivering en vrijwillige opkoop en verplaatsing begrijpt ieder weldenkend mens dat we een grote verduurzamingsslag gaan maken.'


Commissie overtuigen

Het is aan de nieuwe bewindspersonen om de Europese Commissie van die aanstaande verduurzamingsslag te overtuigen, zegt De Vries. 'Het ministerie van LNV moet Brussel niet de ruimte bieden om het derogatietraject stil te leggen of inderhaast extreme eisen aan het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn te stellen.'

De maatregelen die de ministers voorstellen, zoals de bufferzones in beekdalen in het oostelijk en zuidelijk zandgebied, lokale verboden op teelten van uitspoelingsgevoelige gewassen, de inname van productierechten bij op- en uitkoop van veehouderijbedrijven en een transitie om te komen tot grondgebonden melkveehouderij, moeten deels voortkomen uit de gebiedsgerichte stukstofaanpak.

Volgens De Vries zijn het allemaal maatregelen die bij de uitwerking 'een potentieel explosieve impact hebben' en niet zomaar kunnen worden toegevoegd aan het vorige maand 'definitief vastgestelde' zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. 'Duidelijkheid voor ondernemers en draagvlak in de sector is cruciaal.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer