POV-bestuurder: 'Nitraatrichtlijn drukt natuur weer in een modelletje'

'De natuur wordt met dit actieprogramma weer in een modelletje gedrukt', verzekert bestuurslid Eric Stiphout van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Pas wanneer kunstmestvervangers breed inzetbaar zijn en gewasderogatie in combinatie met de dunne fractie tijdens een pilot wordt toegestaan, biedt het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voordelen voor varkensmest.

POV%2Dbestuurder%3A+%27Nitraatrichtlijn+drukt+natuur+weer+in+een+modelletje%27
© Twan Wiermans

Demissionair landbouwminister Carola Schouten maakte eind vorig week het actieprogramma bekend. In de eerste plannen van de minister was alleen sprake van een generiek plan. Door de inzet van een brede alliantie, waarvan ook de POV deel uitmaakt, komt er nu keuzeruimte: generiek of maatwerk.

POV-bestuurder Stiphout is blij met hoe het onderlinge contact binnen de alliantie verliep. Niet blij is hij met het feit dat het uitrijseizoen wordt opgeschoven: van half februari naar half maart. Hij verwacht door deze wijze van kalenderlandbouw logistieke problemen met het uitrijden van mest. Verder vreest de bestuurder dat dit leidt tot onnodige druk op de mestmarkt.

Schouten zegde wel een lijst met gewassen toe die vroeger mogen worden bemest, maar die lijst is er nog niet. Verschuiving van de mestaanwenddatum heeft wel een risico in zich, geeft Stiphout aan. Een akkerbouwer die voor half maart wil inzaaien, omdat de omstandigheden goed zijn, valt daardoor noodgedwongen terug op het gebruik van kunstmest.

Paard achter de wagen

Met oog op het milieu en sluiten van kringlopen, noemt Stiphout de verschuiving naar half maart ongewenst. 'Zeker omdat kunstmestvervangers nog niet zijn toegestaan. Met elke kuub dierlijke mest die wordt vervangen door kunstmest, spannen we het paard achter de wagen. Wij willen de mestruimte die er is optimaal blijven benutten. Zoals het nu in het actieprogramma staat, blijft het kalenderlandbouw.'

Aan het eind van het seizoen komt er wel iets van plaatsingsruimte, omdat in de jongste versie van het actieprogramma aan vanggewassen wel stikstofruimte is toegekend. Akkerbouwers die voor september een vanggewas inzaaien en dat laten staan tot minimaal 1 februari, mogen daarvoor 60 kilo stikstof inrekenen.

Hoe groot de impact is van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn op de varkensmestmarkt, kan Stiphout niet aangeven. De onzekerheden in de plannen zijn daarvoor te groot. Wel is hij blij met de landelijke proef die er komt voor biobased kunstmestvervangers.

Ruimte voor kunstmestvervangers

'Na twintig jaar komt er eindelijk wat ruimte voor kunstmestvervangers. We exporteren nu ontzettend veel schaarse mineralen. Het zou mij niet verbazen wanneer we daar nog heel veel spijt van krijgen', stelt Stiphout. Bij de POV gaat de vlag volgens hem uit wanneer akkerbouwers een groter deel van de bemesting mogen invullen met mineralenconcentraten. En het gebruik van de dunne fractie van varkensmest wordt gekoppeld aan gewasderogatie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer