Nationaal Strategisch Plan nog deze maand ter inzage

De samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ligt deze maand ter inzage. Dat gebeurt als bijlage van de milieueffectrapportage. Tot 1 februari hebben partijen de kans om een zienswijze in te dienen. Dat kan mogelijk nog tot aanpassing leiden van het NSP.

Nationaal+Strategisch+Plan+nog+deze+maand+ter+inzage
© Jan van Liere

Het NSP is de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Op 3 december is de samenvatting van het concept NSP gepubliceerd, waarna politieke en bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Er zijn enkele aanvullingen gedaan in de samenvatting van het NSP. Zo is er een definitief akkoord over de verdeling van de EU-budgetten en de aanvullende nationale financiering.

Een andere aanvulling is dat er een afspraak is gemaakt om de werking van het NSP te monitoren, zodra deze van kracht is. De veranderingen in het NSP zijn groot en er komt fors meer budget beschikbaar in de tweede pijler. Daarom hebben partijen afgesproken gezamenlijk de besteding van middelen, het doelbereik (economisch en ecologisch) en het boereninkomen goed te monitoren en waar nodig bij te sturen. De tussentijdse evaluatie in 2025 is daarbij een belangrijk moment.


Goedkeuring Europese Commissie

Het NSP is eind december ingediend bij de Europese Commissie. Mogelijke aanvullingen naar aanleiding van de zienswijzen worden samen met de reactie van de Europese Commissie verwerkt. Het NSP wordt uiterlijk 30 juni 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd. Na goedkeuring van de Europese Unie is het NSP definitief.

De concept-NSP's moesten uiterlijk 31 december ingeleverd worden bij de Europese Commissie. Nederland heeft dat op tijd gedaan, maar negen landen niet. Duitsland, Bulgarije, Tsjechië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië, Slowakije en België waren te laat. België mag twee plannen inleveren, voor Vlaanderen en Wallonië.


Krappe deadline

De ministers van Landbouw waarschuwden al enkele maanden voor de krappe deadline voor het indienen van hun strategische plannen. Die bestaan uit honderden pagina's en er is een openbare raadpleging voor nodig. In Nederland worden de mogelijke wijzigingen van de openbare raadpleging dus pas in het definitieve voorstel meegenomen.

Het is nog niet duidelijk of de afronding van het GLB, door het te laat indienen van de strategische plannen, vertraging oploopt. De Europese Commissie heeft ook tijd nodig om de plannen van alle lidstaten te beoordelen. Frankrijk wil graag dat alle landbouwministers eind maart een presentatie geven van de strategische plannen. Daarmee moet voorkomen worden dat plannen te ver uiteenlopen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer