Reacties politiek en sector op presentatie coalitieakkoord

CDA, ChristenUnie, D66 en VVD hebben woensdag hun coalitieakkoord gepresenteerd. Het nieuwe kabinet trekt miljarden euro's uit voor maatregelen om het klimaat en de natuur te verbeteren. Uitkoop van bedrijven wordt niet uitgesloten. LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NAJK en diverse Tweede Kamerleden reageren hierop.

LTO Nederland is kritisch op het coalitieakkoord. Voorzitter Sjaak van der Tak vindt aanscherping van de stikstofreductie van 26 naar 50 procent in 2030 onrealistisch. 'Het tijdspad is te krap en de uitvoercapaciteit van de overheid te beperkt.'


Derk Boswijk - CDA

'Landschapsgrond gaat belangrijk worden voor landbouwtransitie en zeker voor boeren die dicht bij Natura2000-gebieden zitten', zegt Tweede Kamerlid Derk Boswijk van het CDA. 'Ik denk dat dit kan zorgen voor nieuwe verdienmodellen.'

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland ziet meerdere positieve elementen en erkenning voor de glastuinbouw in het gepresenteerde coalitieakkoord. 'Anderzijds zijn er punten van aandacht die om intensief overleg vragen', meldt voorzitter Adri Bom-Lemstra.
Thom van Campen - VVD

De landbouw gaat grote veranderingen tegemoet door coalitieakkoord. Het goede nieuws is volgens Tweede Kamerlid Thom van Campen van VVD dat hier veel geld tegenover staat: 25 miljard euro. 'De boer moet een goede boterham kunnen verdienen.'
Pieter Grinwis - ChristenUnie

Het coalitieakkoord is volgens Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van ChristenUnie geen blauwdruk waarin precies staat wat er komende jaren gebeurt. 'Niet met gij zult dit en gij zult dat. Dit is uitnodiging aan de sector. We gaan het samen doen.'
Roy Meijer, voorzitter NAJK

Jonge boeren en tuinders worden specifiek en prominent genoemd in het nieuwe #regeerakkoord. 'Nog veel hangt af van de uitvoering, maar het begin en de toon is goed', stelt NAJK-voorzitter Roy Meijer.
Tjeerd de Groot, D66

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 is gelukkig met coalitieakkoord dat nu voorligt. Volgens hem is dit regeerakkoord zowel goed nieuws voor boeren als natuur. 'Met dit coalitieakkoord kun je de verbinding tussen landbouw en natuur weer gaan herstellen.'
Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer