Tjeerd de Groot: akkoord goed voor boer en natuur

D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot is gelukkig met het coalitieakkoord dat nu voorligt. Volgens hem is dit regeerakkoord zowel goed nieuws voor boeren als de natuur. 'Met dit coalitieakkoord kun je de verbinding tussen de landbouw en natuur weer gaan herstellen.'

'Je geeft boeren weer toekomstperspectief en we gaan de natuur weer in goede staat brengen zodat we er allemaal weer van kunnen genieten', geeft De Groot aan. De D66'er is er wel van overtuigd dat de veestapel zal gaan krimpen door het beleid. De vereisten voor kringlooplandbouw gaan volgens hem de komende jaren concreet gemaakt worden op het gebied van onder meer mest en het gebruik van reststromen.Weer

 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer