Brabantbrede steun grondwaterdeal

'Het is een convenant waar we ons allemaal in kunnen vinden met doelen die haalbaar zijn.' ZLTO bestuurder Janus Scheepers is tevreden met het Grondwaterconvenant 2021-2027 van de provincie Noord-Brabant. Het gezamenlijke doel is meer water vasthouden, minder grondwater gebruiken en snellere interventies bij droogte of wateroverlast.

Brabantbrede+steun+grondwaterdeal
© Nieuwe Oogst

Namens ZLTO ondertekende voorzitter Wim Bens woensdagmiddag het convenant, dat als doel heeft om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte en wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken. Naast ZLTO hebben twaalf andere organisaties ook ondertekend, waaronder de waterschappen, natuurorganisaties en waterbedrijven.

Scheepers, portefeuillehouder water en bodem bij ZLTO, benadrukt dat de bestuurlijke afspraak heel nauw aansluit bij het ZLTO-speerpunt over beregenen uit grondwater. 'Wij willen de beregeningsbehoefte verminderen en de zoetwaterbehoefte op een andere manier garanderen. Maar als beregening echt nodig is, dan moet dat gewoon kunnen. Daarom is onze inzet om de flexibiliteit in gebieden met ‘nieuw beleid’ te behouden en om in de zones rondom natte natuurgebieden meer flexibiliteit te krijgen.'


Randzones

Scheepers erkent dat dat geen gemakkelijke opgave is. 'In de randzones moeten boeren hoe dan ook kunnen blijven boeren. Hoe lastig de beregeningsdiscussie daar ook is en zal zijn, we gaan het gesprek aan, met behulp van BodemUP en het Bedrijfsbodem- en waterplan. Daar de bodemkwaliteit te verbeteren, verhoog je het watervasthoudend vermogen. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid onttrekkingen.'

De ZLTO bestuurder doelt op het feit dat in het convenant wordt ontkracht dat beregening door boeren en tuinders dé boosdoeners zijn van alle verdroging. 'Men kijkt naar de hele Brabantse maatschappij en daarmee naar alle burgers. Daarmee staan wij minder ‘in het verdomhoekje’ dan tot nu toe en wordt er ook veel breder naar oplossingen en maatregelen gekeken.'


Te hoge grondwaterstand

Verder is afgesproken dat een, nog in te stellen, werkgroep gaat uitzoeken of er een vergoedingensystematiek voor te hoge grondwaterstanden gemaakt kan worden. Dit om onevenredig nadeel of schade te voorkomen als gevolg van grondwaterstandverhoging.

Alle partijen erkennen dat technische innovaties kunnen bijdragen aan de oplossing van de dalende grondwaterstand. Scheepers: 'Denk aan zuiniger watergebruik door middel van druppelbevloeiing of GPS-beregening of het water terug brengen in de diepere ondergrond.


Grondwater uit balans

Gedeputeerde Hagar Roijackers als voorzitter van het Brabantse Grondwateroverleg stelt dat het Brabantse grondwater uit balans is. 'Dat is een probleem dat alle partijen zien en ervaren. Het kan alleen worden opgelost als alle partijen samenwerken. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Door afspraken te maken en meer dan tevoren kennis te delen kunnen we het probleem versneld aanpakken. Dat doen we door gebruik te maken van slimme en nieuwe oplossingen die goed zijn voor de grondwaterbalans in Brabant.'

Los van de invulling met praktische uitvoeringsmaatregelen, ziet Scheepers een ander groot voordeel van het convenant. 'Consistentie. Deze afspraken zijn leidend tot en met 2027. Daar kunnen alle partijen elkaar aan houden. Het mag niet zo zijn dat convenantpartners en daaraan gelieerde organisaties uitspraken doen die haaks staan op hetgeen vandaag in het convenant is afgesproken.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer