Boeren in Flevoland stimuleren elkaar voor gezondere bodem

Boeren in de Noordoostpolder stimuleren elkaar bij het zoeken naar een gezondere bodem en schoner water. Dat effect is duidelijk merkbaar in de projecten die afgelopen jaren zijn opgezet in het kader van het Actieplan Bodem en Water en op de kennismarkt woensdag in Creil.

Boeren+in+Flevoland+stimuleren+elkaar+voor+gezondere+bodem
© Joost de la Court

Dertig akkerbouwers en bollentelers uit de Noordoostpolder waren de afgelopen jaren via het Actieplan Bodem en Water actief op drie onderdelen: geïntegreerde gewasbescherming, bodemstructuur en bodemkwaliteit, en beperken van de (erf)emissie. Dat zullen er de komende tijd nog meer worden.

Woensdag kwam een aantal van hen bij elkaar op het akkerbouwbedrijf van Anne de Groot in Creil om ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen. Studenten van de agrarische opleidingen in Flevoland mochten ook aansluiten.


Spoelplaats

Projectdeelnemer van het eerste uur, Nico Gebbink uit Espel, beschrijft zijn eigen zoektocht naar een emissieloos erf. Hij legde een spoelplaats aan om zo het reinigen van zijn machines en het verwerken van zijn restanten spuitvloeistof milieuverantwoord te kunnen uitvoeren.

Terugdringen van erfemissie is een van de grotere opgaven voor de akkerbouw

Nico Gebbink, akkerbouwer in Espel

'Terugdringen van erfemissie is een van de grotere opgaven voor de akkerbouw. Volgens het waterschap hebben we een probleem, maar ik vind het zelf ook belangrijk om naar een oplossing te zoeken', zegt Gebbink.

De akkerbouwer zegt blij te zijn met de collegiale samenwerking in het project, maar ook met de ondersteuning door adviseurs en overheden. 'De kunst is in het begin alle gezichten dezelfde kant op te krijgen. Samen ontdek je dan nieuwe dingen. Dat is het mooie ervan', vindt hij.


Valkuilen

Ook voor bollenteler Jeroen Schutte uit Nagele is de nullozing op zijn erf het belangrijkste doel. 'Op je erf zitten de grootste valkuilen.' Hij benadrukte tegen de bestuurders van de provincie en waterschap, die ook aanwezig waren, dat ondersteuning nodig blijft, zoals in de vorm van subsidies. 'De bodem moet goed zijn om verduurzaming te kunnen betalen. De marges zijn klein en het kost wel extra.'


Gedeputeerde Cora Smelik (GroenLinks) verklaarde dat zij niet met een extra zak geld naar Creil was gekomen, maar dat daarvoor al Europees steungeld via de POP3-regeling wordt ingezet. Volgens LTO Noord-bestuurder Arnold Michielsen werkt dit goed. 'We gebruiken die regeling voor niet-productieve investeringen en daar is iedere keer volop belangstelling voor.'


Erfafspoeling

Spuittechnieken verbeteren zichzelf wel. De meeste uitdagingen liggen volgens Michielsen in afspoeling op het erf of op de percelen. 'Om dat op te lossen, moet je naar de bodem kijken en die mogelijkheid biedt dit project.'

Op de vraag hoe hun bedrijf er over tien jaar uit zou kunnen zien, durfden geen van de projectdeelnemers een concreet antwoord te geven. Gebbink: 'Voor veel problemen is niet direct een standaardoplossing. Maar we willen als bedrijf wel onze goede wil laten zien.'


Regeling voor wasplaats

Akkerbouwspecialist Niek Vedelaar van adviesbureau Delphy verwacht dat de komende tijd verschillende regelingen opengaan om de aanleg van milieuvriendelijke spoelplaatsen te stimuleren. 'Dat is vanaf 6 december een regeling in het kader van het Economisch Herstelfonds en in 2023 het POP4-programma. Ik adviseer boeren met plannen in die richting die twee in de gaten te houden.' Bij akkerbouwer Anne de Groot in Creil was zo'n wasplaats te bezichtigen met zuiveringssysteem. Op die was- en spoelplaats worden machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen gewassen. De verschillende afvalwaterstromen worden gescheiden en gezuiverd. Er konden ervaringen worden gedeeld met deelnemers die al een wasplaats hebben.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer