Westland en Oostland tekenen voor aansluiting op WarmtelinQ

De gemeentelijke samenwerkingsverbanden Westland en Oostland hebben een convenant ondertekend dat moet leiden tot aansluiting op WarmtelinQ. Dat is een leiding voor het transport van CO2-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

Westland+en+Oostland+tekenen+voor+aansluiting+op+WarmtelinQ
© Twan Wiermans

Met de aansluiting zouden de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland verder kunnen verduurzamen in de toekomst. Ook kan de gebouwde omgeving worden voorzien van CO2-vrije warmte. Het convenant werd door de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Westland, Zuidplas en Zoetermeer gesloten met Gasunie, provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Uit studies is gebleken dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De glastuinbouwondernemers in deze gebieden lopen voor wat betreft aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken.


Westland

In Westland wordt door de gemeente, glastuinbouwondernemers en Warmtenetwerk Westland (WnW) gewerkt aan verduurzaming. Door aan te sluiten op WarmtelinQ kan het Warmtesysteem Westland (WSW) verder worden ontwikkeld. De partijen tekenen voor een gezamenlijke besparing van zo'n 200 miljoen kuub aardgas en 350.000 ton CO2 per jaar.

Wethouder Pieter Varekamp (VVD) van gemeente Westland: 'De realisatie van een WSW in de regio staat in de steigers. Er worden en zijn al diverse warmtenetten aangelegd in het Westland. Een aantakking op WarmtelinQ is een belangrijke stap in de duurzame ambities van het Westland. Dat zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO2-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas.'


Oostland

De Oostland-gemeenten streven ernaar om uiterlijk in 2050 1.680 hectare kas en 120.000 woningen van het aardgas af te krijgen. Daarbij is CO2-vrije warmte een van de mogelijk opties. 'WarmtelinQ biedt een geweldige kans om extra restwarmte in Oostland te krijgen, naast de bestaande leiding in de B3-hoek. Die voorziet al circa 280 hectare kas van warmte. In combinatie met aardwarmte kunnen we hiermee de glastuinbouw verduurzamen en duurzame warmte bieden aan daarvoor geschikte woonwijken', zegt wethouder Jan-Willem van den Beukel (CDA) van gemeente Lansingerland.

Om dit mogelijk te maken, hebben de Oostland-gemeenten en gemeente Zoetermeer niet alleen het convenant getekend, maar ook een garantstelling geboden voor een aansluiting op WarmtelinQ (Zoetermeer een subsidie).
Deze aansluiting in de vorm van een T-stuk was aanvankelijk niet in het ontwerp van WarmtelinQ opgenomen.

Van den Beukel: 'Een enorme gemiste kans. We zouden voor een aantal jaar de kans verkijken op levering van havenwarmte naar Oostland. Zowel gemeente Westland als de partijen in Oostland zijn daarop ingesprongen en hebben Gasunie en het Rijk geattendeerd op deze kans.'

In Oostland faciliteren de gemeenten en de glastuinbouwsector de komst van een regionaal warmtenet. De verdeling van aardwarmte en restwarmte via dit warmtenet gebeurt fasegewijs over alle glastuinbouwgebieden en de geschikte woonwijken. Lokale aardwarmte kan in Oostland naar verwachting voorzien in ongeveer een derde van de totale warmtebehoefte.


Reputatie glastuinbouwsector

Van den Beukel wijst op de wereldwijde reputatie van de regionale glastuinbouw en het perspectief dat levering van restwarmte bijdraagt aan een duurzaam vestigingsklimaat voor die sector. De gemeenten en de glastuinbouwsector werken samen binnen de Warmte Samenwerking Oostland (WSO).

Voor dit regionale warmtenet is daarom een koppeling voorzien op WarmtelinQ. Dat WarmtelinQ er komt, is een belangrijke eerste stap. Met het convenant zullen de samenwerkende partijen de benutting van restwarmte verder concretiseren. Verwacht wordt dat de vraag naar CO2-vrije warmte uit het Rotterdamse havencomplex op termijn groot wordt. Landelijke rapporten voorspellen dat meer dan de helft van de warmtevoorziening via warmtenetten gaat plaatsvinden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer