Verzet LTO en NFO tegen aanlegverbod boomgaarden Tiel

Het verbod om fruitboomgaarden aan te leggen binnen een afstand van 50 meter van woningen en tuinen in de Gelderse gemeente Tiel is bij LTO Noord en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) helemaal in het verkeerde keelgat geschoten.

Verzet+LTO+en+NFO+tegen+aanlegverbod+boomgaarden+Tiel
© VidiPhoto

De maatregel, neergelegd in het bestemmingsplan voor het buitengebied, is bedoeld om een zone te creëren waarin niet met chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden gespoten. Het plan is woensdag aangevochten bij de Raad van State.

De gemeente doet dit op advies van GGD Gelderland Zuid. 'Het is nog onvoldoende zeker dat er geen gezondheidseffecten kunnen optreden', aldus de gemeente. De 50 meterzone past ook in de visie van de Raad van State. Die adviseert ook een in beginsel spuitvrijezone van 50 meter, waar overigens wel van kan worden afgeweken als uit onderzoek blijkt dat dit niet schadelijk is voor omwonenden. In een aantal gevallen in het land is dat ook gebeurd.


Wetenschappelijk onderzoek

Tiel is op dit moment waarschijnlijk de enige gemeente die in haar bestemmingsplan voor het hele buitengebied de 50 meterzone invoert. Eerder deed gemeente Houten dat ook. Maar dat beleid is losgelaten, omdat dit was gebaseerd op onderzoek dat door de Raad van State ongeschikt werd genoemd.

Het ontbreken van voldoende onderzoek over de gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden was voor de gemeente reden om het zekere voor het onzekere te nemen. Maar volgens advocaat Charles van Mierlo van LTO en NFO blijkt uit de bestaande onderzoeken tot nu toe dat er geen reden is voor paniek. Hij wijst op onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Daaruit blijkt niet dat er onaanvaardbare risico's voor de gezondheid optreden als woningen op minder dan 50 meter afstand staan. Bovendien worden er steeds strengere eisen gesteld bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op de Europese markt. Dat beperkt de risico's voor de gezondheid van omwonenden nog meer. En daarom vindt hij een 50 meterzone helemaal niet nodig. 'Tiel had geen teeltverbod mogen instellen.'


Onbenutte grond

Overigens geldt dit teeltverbod niet voor bestaande situaties waar al niet aan de 50 meter afstandsnorm wordt voldaan. Alleen in nieuwe gevallen zal de fruitteler een 50 meterzone moeten aanhouden tot woningen en tuinen bij die woningen. De woordvoerders van LTO en NFO stellen dat van percelen die dichterbij liggen dan wel een deel niet gebruikt mag worden. Terwijl die onbenutte grond wel een agrarische bestemming heeft. Dat leidt tot financiële schade.

Het teeltverbod geldt vreemd genoeg niet voor de lelieteelt, stelt een woordvoerder van LTO. En daarbij worden ook gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. En nog vreemder is dat het verbod ook geldt voor de biologische fruitteelt die juist geen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

De gemeente houdt voet bij stuk. Alleen bij gewijzigde wetenschappelijke inzichten is de gemeente bereid om het bestemmingsplan aan te passen voor een versoepeling voor de telers. Eerder niet. De Raad van State oordeelt binnen drie maanden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer