Maatregelenpakket melkveehouderij moet generiek beleid voorkomen

De melkveehouderij komt met een maatregelenpakket om de stikstofuitstoot te verminderen. Die aangekondigde stap leidt ertoe dat er voor 2025 geen generieke maatregelen op bedrijfsniveau komen. Dat hebben landbouwminister Carola Schouten en sectorpartijen met elkaar afgesproken.

Maatregelenpakket+melkveehouderij+moet+generiek+beleid+voorkomen
© Ida Hylkema

'Daar staat dus wel wat tegenover', zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkvee. Hij geeft aan dat minister en de sectorpartijen hebben afgesproken dat de melkveesector als geheel voor 2025 het ruw eiwit in het veevoer verlaagt tot 160 gram per kilo, dat koeien 180 uur meer weidegang krijgen en dat op de helft van alle zandgronden mest wordt toegediend met een derde deel water.

Daarnaast willen de sectorpartijen, waarin onder andere LTO, NAJK BoerenNatuur, BioHuis, Netwerk Grondig, NZO en Rabobank samenwerken, ook de mogelijkheid van systeemlandbouw aanbieden. Dat is een systeem waarin water, bodem en lucht op het bedrijf in samenhang worden benaderd. De stikstofwinst die dat op kan leveren, moet echter nog wel wetenschappelijk onderbouwd worden.

Sectorbreed doel

'Let wel, het gaat om een sectorbreed doel en niet om individuele doelen', benadrukt Meulenbroeks. 'De individuele boer kan straks uit een pakket aan managementmaatregelen datgene kiezen wat het beste bij het eigen bedrijf past.'

De maatregelen worden eerst in de praktijk getest via verschillende proeven om te zien hoeveel stikstofwinst ze op zullen leveren. Deze pilots worden gefinancierd met geld dat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgenomen. De pilots moeten ook laten zien wat er in de praktijk wel werkt en wat niet.

Wisselgeld

'We doen dit om als sector een stap naar voren te zetten', zegt Meulenbroeks. 'De Tweede Kamer wil dat we als sector minder stikstof uit gaan stoten. Als we als sector niet bewegen, dan is er ook geen wisselgeld.'

Dat wisselgeld houdt dus in dat samenwerkende partijen en het ministerie van LNV hebben afgesproken dat er tot 2025 geen generieke maatregelen voor individuele melkveehouders komen, mits de sector als geheel voor die datum vrijwillig een aantal stikstofdoelen haalt.

Eiwitmaatregel

'Minister Schouten koos in 2020 met de eiwitmaatregel wel voor generiek beleid', zegt NAJK-bestuurder Marije Klever. 'Gebleken is dat dit soort verplichte en rigide maatregelen juist averechts werken. Waar we naar toe willen, is dat iedere boer op het eigen bedrijf kijkt waar de stikstofwinst ligt. Ieder bedrijf is immers anders. Als iedereen iets doet wat bij zijn of haar bedrijf past, kun je sectorbreed stapsgewijs de stikstofuitstoot reduceren en tegelijkertijd het bedrijfsmanagement verbeteren. Daar zijn we van overtuigd.'

Klever geeft aan dat de melkveehouderij tot 2025 de tijd krijgt om de gestelde doelen te halen. Blijkt dat de sector als geheel niet kan leveren, dan komen generieke en individuele maatregelen alsnog in beeld. De afspraak met de melkveecoalitie staat los van de gebiedsgerichte stikstofaanpak en innovatieve maatregelen die eveneens voor minder stikstofuitstoot moeten zorgen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  20° / 8°
  10 %
 • Maandag
  21° / 10°
  5 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
Meer weer