Provincie Drenthe legt bodem voor komend stikstofdebat

Met de presentatie van twaalf gebiedsverkenningen heeft provincie Drenthe het startschot gegeven voor het stikstofdebat. Daarin wordt besproken welke maatregelen waar worden genomen om de druk van stikstof op Drentse natuur te verminderen. De uitvoeringsplannen moeten daarvoor halverwege 2023 op tafel liggen, stelt gedeputeerde Henk Jumelet.

Provincie+Drenthe+legt+bodem+voor+komend+stikstofdebat
© Harry Tielman

In een interactieve kaart met toelichting wordt van ieder van de twaalf stikstofgevoelige Drentse natuurgebieden aangegeven hoe de natuur ervoor staat. Maar ook welke natuurdoelstellingen er zijn en waar de stikstof vandaan komt die op zo'n gebied neerslaat.

Verder wordt een vooruitblik gegeven wat de te verwachten effecten zijn van de stikstofdepositie in de komende jaren. De inhoud is gebaseerd op openbare bronnen van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, rekenprogramma Aerius en relevante beleids- en beheerplannen van provincie en maatschappelijke partners, stelt de provincie.

De gebiedsverkenningen bevatten geen nieuwe informatie, geeft Jumelet mee. 'Over de staat van de natuur en waar de stikstof vandaan komt die er op neerslaat, is veel discussie. Om het startpunt voor de aanpak in Drenthe voor iedereen gelijk te houden, is gebruikgemaakt van bestaande kennis en informatie. Die is nu voor zo'n 80 procent voorhanden en zal worden aangevuld als daar aanleiding voor is. Maar dit is waar we het voorlopig mee moeten doen.'


Stikstoftafel

Via een zogeheten stikstoftafel is de afgelopen anderhalf jaar in Drenthe getracht voortgang te boeken met een provinciale stikstofaanpak. Aan dit provinciaal overleg doen naast de provincie vertegenwoordigers mee vanuit de industrie, bouw- en transportsector en landbouw- en natuurorganisaties.

Veel vooruitgang is nog niet geboekt, erkent ook de provincie die optreedt als regisseur. Die trage voortgang komt deels door de lange formatieronde van een nieuw kabinet en de onduidelijkheid hoeveel geld beschikbaar komt voor de herstructurering rond natuurgebieden.


Vergunningverlening en leefbaarheid

Niets doen is volgens Jumelet echter geen optie als de partijen willen dat de vergunningverlening en economische ontwikkeling weer op gang komt. 'We kijken nu nog alleen naar stikstof. Later komen daar ook zaken als vergunningverlening en leefbaarheid bij en hoe sectoren als industrie, vervoer en landbouw daar een bijdrage aan kunnen leveren.'

'De provincie gaat steeds een stapje verder. Wij streven ernaar om zo veel mogelijk gronden bij de boeren te houden', zegt Trienke Elshof over de inbreng van de landbouw in het debat. Zij neemt namens LTO Noord als regiobestuurder deel aan de stikstoftafel.

Volgens Elshof staat er in de komende overlegronde over de gebiedsaanpak veel op het spel. 'Het moet goed gebeuren, met respect voor de boeren en de mensen in het gebied. Ook voor boeren in Drenthe moet er perspectief blijven.'


Grondige analyse

Het samenwerkingsverband van LTO Noord, Farmers Defence Force en DAJK zet in op het niet te krampachtig vasthouden aan de huidige natuurverbeteringsdoelen. Beter is het volgens de drie organisaties om eerst een grondige analyse van natuurgebieden te maken, net als van de staat van instandhouding. 'We zullen kritisch kijken hoe de natuur is ingetekend en blijven aandringen op een beter meetnetwerk', zegt Elshof. 'Innovatie op emissiebeperking bij alle bedrijven moet volgens ons het uitgangspunt zijn.'

Om de neerslag van stikstof terug te dringen, wordt komend anderhalf jaar een plan van aanpak opgesteld voor alle twaalf natuurgebieden. Het echte werk moet nu gebeuren, stelt Jumelet vast bij de presentatie van de twaalf gebiedsverkenningen. 'Het wordt een spannende tijd. Er ligt nog een grote opgave op het gebied van natuurherstel, reductie van de stikstofdepositie en de vergunningverlening voor nieuwe economische ontwikkeling.'

Met de daadwerkelijke uitvoering wordt halverwege 2023 gestart, is de planning. Die kan wel eens tientallen jaren in beslag nemen, waarschuwt Jumelet.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 4°
  85 %
Meer weer