Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw selecteert acht indicatoren

De initiatiefnemers van Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) hebben acht kritische prestatie indicatoren (KPI's) vastgesteld om te kunnen werken aan verbetering van de biodiversiteit in de akkerbouwsector.

Biodiversiteitsmonitor+Akkerbouw+selecteert+acht+indicatoren
© ExpoJoes - Froombosch - portrettist

Wageningen University & Research (WUR) en Louis Bolk Instituut (LBI) hebben het advies gegeven over de KPI's die zinvol zijn om te werken aan biodiversiteitsherstel. De acht indicatoren betreffen het percentage rustgewassen in een rotatie, de organische stofbalans, het stikstofoverschot, de milieubelasting, het percentage bodembedekking, de carbon footprint, het aandeel natuur- en landschapsbeheer en tot slot de gewasdiversiteit.

De BMA is een initiatief van BO Akkerbouw, provincie Groningen, Rabobank en Wereld Natuur Fonds. BO Akkerbouw stelt dat het vaststellen van de KPI's een belangrijke stap is naar een eenduidige manier van meten van biodiversiteit. Op basis daarvan kunnen akkerbouwers beloond worden voor hun prestaties door bijvoorbeeld regionale overheden, ketenpartijen of banken of eventueel via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Oplossing in handen

De biodiversiteit op het platteland gaat achteruit en akkerbouwers hebben volgens BO Akkerbouw met de BMA een oplossing in handen om het tij te keren. De monitor is in het leven geroepen als hulpmiddel om de prestaties van akkerbouwers op biodiversiteit eenduidig te meten en hen daarvoor te belonen.

Rapport 'Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: wetenschappelijke onderbouwing en toepassing in de praktijk' van WUR en LBI geeft aan welke KPI's een bewezen relatie hebben met biodiversiteit, direct of indirect. Het gaat om indicatoren waar individuele akkerbouwers invloed op kunnen uitoefenen en die in samenhang bij kunnen dragen aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

De KPI's zijn opgenomen in de Factsheet BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw, die ook de ambities en planning van de monitor bundelt. Naast de acht KPI's in de lijst, bevelen WUR en LBI KPI's aan met betrekking tot gereduceerde grondbewerking, waterbalans en groen-blauwe dooradering vanwege de sterke relatie met biodiversiteit. Deze zijn echter nog onvoldoende ontwikkeld en zijn daarom nog niet overgenomen in de BMA, meldt BO Akkerbouw.


Bredere uitrol

In verschillende pilots verspreid over het land werken akkerbouwers al met de KPI's. In de pilots testen zij welke data- en registratiesystemen geschikt zijn om prestaties te meten en hoe de beloningssystematiek kan werken. Zodra de BMA definitief klaar is, volgt een bredere uitrol met akkerbouwers, ketenpartners, banken, non-gouvernementele organisaties, overheden en andere partijen.


Zo ontstaat een landelijk gedragen en uniform instrument om biodiversiteitsprestaties te meten en waarderen, weet BO Akkerbouw. De BMA is tevens onderdeel van Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw en haar leden. De ontwikkeling van de BMA en de daarbij horende beloningssystematiek is ook sterk verbonden met Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer