Vijf vragen over de biodiversiteitsmonitor

De biodiversiteitsmonitor is enkele jaren beschikbaar voor alle melkveehouders in Nederland. Het doel is om een ‘gestapelde beloning’ voor boeren te creëren die zich bezighouden met biodiversiteitsherstel, als nieuw verdienmodel. Voor de akkerbouw is de monitor in ontwikkeling.

Vijf+vragen+over+de+biodiversiteitsmonitor
© Bert Hartman

Waar wordt mee gerekend in de biodiversiteitsmonitor?

Er wordt gekeken naar zeven kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). Dat zijn voor de melkveehouderij broeikasgasemissie, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie, percentage eiwit van eigen land, percentage blijvend grasland, percentage natuur- en landschapsbeheer en het percentage kruidenrijk grasland van een bedrijf.


Waaruit bestaat de beloning?

Het doel is een stapeling van beloningen. Zo geeft Rabobank een korting op impactleningen op basis van certificering voor On the way to PlanetProof. Ook voor bestaande leningen kan een korting worden gegeven bij verlenging, op basis van de Rabobank duurzaamheidsmatrix, waar de biodiversiteitsmonitor onderdeel vanuit gaat maken, voor bedrijven die een totale financiering hebben van minstens een miljoen euro. Daarnaast is het basis om een plus te geven op de melkprijs.


Wordt die 'stapeling' nog uitgebreid?

De hoop is dat partijen als waterschappen en provincies aansluiten. In Drenthe en Noord-Brabant doen de provincies al mee om op basis van de biodiversiteitsmonitor te belonen. De monitor is daarnaast de basis om te berekenen of melkveehouders voldoen aan de eisen op het gebied van biodiversiteit voor 'On the way to PlanetProof' (FrieslandCampina) en vergelijkbaar is het programma 'Beter voor Koe, Natuur en Boer' (Royal A-Ware).


Hoe kunnen boeren meedoen?

Alle melkveehouders doen eigenlijk ongemerkt al mee. De biodiversiteitsmonitor maakt gebruik van bestaande datastromen en verduurzamingsactiviteiten in de zuivelsector, zoals KringloopWijzer. Jaarlijks worden de melkveehouders geïnformeerd over de prestaties door middel van het dashboard Milieu en Klimaat van ZuivelNL. De biodiversiteitsmonitor als systeem moet er voor zorgen dat er een uniform model is, voor private en publieke partijen, om een verdienmodel te creëren voor biodiversiteitsherstel. Voor boeren wordt duidelijk aan welke knoppen ze kunnen draaien.


Hoe gaat de versie voor akkerbouw eruit zien?

Aan de biodiversiteitsmonitor akkerbouw wordt nu nog hard gewerkt. De KPI's voor akkerbouw zijn in de onderzoeksfase bekend. Dat zijn het percentage rustgewassen in de vruchtwisseling, organischestofbalans, het stikstofoverschot, milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen, bodembedekking, carbon footprint, natuur- en landschapsbeheer en gewasdiversiteit. In 2022 komt de biodiversiteitsmonitor akkerbouw beschikbaar.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer