Zoeken naar betaalde biodiversiteit in Ooijpolder

Landbouwgrond in gemeente Berg en Dal, met de Ooijpolder als hofleverancier, fungeert vijf jaar als Living Lab. Onderzoekers van onder meer de Radboud Universiteit gaan samen met boeren aan de slag om de biodiversiteit een boost te geven. Barton Arnts, akkerbouwer en eigenaar van pluktuin Ooijs Moois, ziet er heil in. Mits er een eerlijke vergoeding komt.

Zoeken+naar+betaalde+biodiversiteit+in+Ooijpolder
© Jasper Schel

Hagen, rijen knotwilgen, kruidenrijke randen en wandelpaden doorkruisen de 20 hectare landbouwgrond van akkerbouwer en fruitteler Barton Arnts uit Ooij. Hoewel Arnts namens de boeren en tuinders een van de kartrekkers is voor Living Lab, was hij voorheen niet zo van de verweving tussen landbouw en natuur.

'Ik vond en vind nog steeds dat er iets tegenover moet staan als je een stuk grond ter beschikking stelt voor niet-landbouw gerelateerde activiteiten', stelt Arnts. 'Die beweging kwam jaren geleden gelukkig op gang met de groenblauwe dooradering waarbij er, dankzij de inzet van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vianatura, via de Postcode Loterij gelden vrijkwamen voor compensatie.'

Arnts stelde zijn bedrijf daarna steeds meer open voor de verweving met natuur en verdiepte zich in mogelijkheden voor meer biodiversiteit. Toen de Radboud Universiteit dit voorjaar bij hem aanklopte met het projectvoorstel voor Living Lab Ooijpolder onder de arm, hoefde hij dan ook niet lang na te denken.

We willen beter in beeld krijgen wat er in de bodem gebeurt

Barton Arnts, akkerbouwer en fruitteler in Ooij

Een derde doet mee

Grofweg een derde van de grondeigenaren in de Ooijpolder denkt inmiddels mee met het in kaart brengen van mogelijkheden om de biodiversiteit in het gebied te herstellen en zo mogelijk te optimaliseren. 'De interesse vanuit de boeren is er', weet Arnts.

'Waar ik wel op blijf hameren, ook in de werkgroepen binnen dit project, is dat er een inkomen verdiend kan worden. Heel veel partijen vinden er iets van en willen dingen bereiken, maar dan moet er wel iets tegenover staan voor de eigenaren van de grond waar dat allemaal op gebeurt. Het vinden van het evenwicht, daar draait het om.'


Boven- en ondergronds

De boeren leggen de focus in de levende proeftuin zowel op de boven- als ondergrondse flora en fauna. Arnts: 'We willen beter in beeld hebben wat er in de bodem allemaal gebeurt. Welke beestjes, bacteriën en schimmels kunnen ervoor zorgen dat het ondergronds zo goed is dat ik bovengronds een dusdanige massa en opbrengst krijg dat ik minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen hoef te gebruiken. En dat ik tegelijkertijd een meerprijs kan beuren voor het gewas dat ik eraf haal.'

Strokenteelt is in de ogen van Arnts een van de manieren om de bodemhuishouding te verbeteren. 'Dat is een heel mooie manier om biodiversiteit te stimuleren. Ik denk dat ik het wel aan zou durven om dat op mijn bedrijf te doen. Dat moet dan wel passen in mijn bedrijfsopzet. Kan de loonwerker er mee uit de voeten? Wat is precies de meerwaarde?'


Het zijn juist die vragen waar het Living Lab antwoorden op wil vinden. 'Theorie en praktijk komen bij elkaar en dat is het mooie aan dit project. De wetenschappers en onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Louis Bolk Instituut doen voorwerk op theoriebasis. Als je middels een proef kunt monitoren hoe die theorie in de praktijk uitpakt, kun je dat vervolgens op grotere schaal toepassen.'


Recreatiepoort van Nijmegen

Naast alle landbouwkundige aspecten, speelt ook de binding met de burger een rol. 'Wij zijn de recreatiepoort van Nijmegen en mensen die hier recreëren vinden al snel ergens iets van. Zij vinden het prachtig dat hier weer bevers en dassen zijn gevestigd. Wat hier allemaal gebeurt, is ook mooie reclame voor de gemeente en de provincie.

'Ik vind bevers ook mooie beestjes, maar ik heb daardoor wel schade aan mijn gewassen. Zulke kwesties willen we ook aankaarten binnen Living Lab. We willen een vinger in de pap houden. Uiteindelijk gebeurt het op onze grond', besluit de ondernemer.


Living Lab kent veel gezichten

In het Living Lab Ooijpolder wordt gedurende vijf jaar onderzocht hoe bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit in het gebied hebben verbeterd. Ook wordt naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden gekeken om bestaande successen uit te breiden. De Radboud Universiteit is projectleider en werkt daarbij samen met tal van consortiumpartners. Het gaat onder andere om Via Natura, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Landschapsbeheer Gelderland, ZLTO Rijk van Nijmegen, Collectief Rivierenland, burgerinitiatief ‘Naar een duurzame Ooijpolder’, gemeentes Nijmegen en Berg en Dal, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en het Louis Bolk Instituut.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 14°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer