Sector tegen extra nieuwe natuur Noord-Holland

Het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (HAJK), Boeren in Actie en LTO Noord willen niets weten van extra nieuwe natuur voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ze schrijven dit deze week in een brief aan Gedeputeerde Staten.

Sector+tegen+extra+nieuwe+natuur+Noord%2DHolland
© Lex Salverda

De organisaties reageren op het idee van het provinciebestuur om de extra gelden van het Rijk in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur te benutten voor uitbreiding van NNN. In totaal trekt het Rijk hier landelijk de komende tien jaar 3 miljard euro voor uit.

Gewestelijk voorzitter Nico Verduin van LTO Noord noemt dat voornemen 'ongekend'. Hij verwijst daarbij naar het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken, waarin de ambitie is uitgesproken om het NNN in 2027 gerealiseerd te hebben. 'Om dat te halen, zou in de huidige collegeperiode al invulling moeten worden gegeven aan 3.000 hectare.'


Al afgeschaald

Inmiddels heeft het door de provincie aangestelde ambtelijke regiebureau voor de afronding van het NNN in Noord-Holland de ambitie uit het coalitieakkoord al afgeschaald tot 1.750 hectare, zo merkt Verduin op. 'En zelfs daarvoor is het tempo tot nu toe eigenlijk te laag. Dan is het toch vreemd of zelfs ongepast om tussendoor alweer met nieuwe ambties op de proppen te komen?'

De landbouw vindt ook dat de aanvullende financiering voor de voorgenomen uitbreiding van natuur onterecht is gekoppeld aan een programma dat is opgestart in het kader van de stikstofwetgeving. Verduin: ‘Die middelen zijn bedoeld voor natuurherstel en -versterking. Als hiermee nieuwe gebieden worden aangewezen, is dat dus oneigenlijk gebruik van de gelden.’Veel onrust

De landouworganisaties dringen er daarom op aan om allerlei nieuwe ideeën, zoals die bijvoorbeeld recent weer zijn geopperd voor de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland, snel los te laten. 'Door hierover de discussie aan te gaan in bepaalde gebieden, ontstaat er veel onrust. Het zorgt voor veel onzekerheid bij de ondernemers.'

Verder merken de organisaties op dat door de nieuwe ambities het realiseren van de huidige opgave ook in het gedrang komt. 'Het zorgt voor wantrouwen en weerstand in de agrarische sector,' zo schrijven ze in de brief aan het provinciebestuur.


Hectareneutraal

'De eerder vastgestelde begrenzing blijft voor ons het uitgangspunt,' stelt Verduin. 'Met de kanttekening dat flexibiliteit van die begrenzing mogelijk is zolang de omvang van het NNN niet toeneemt. Dit betekent dat correcties van de NNN-grenzen in alle gevallen hectareneutraal moeten worden uitgevoerd.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  5 %
Meer weer