Periodieke keuring wordt maatstaf in stallen

Periodieke keuringen op bedrijven en aangepaste bouwvoorschriften voor dierenverblijven en technische installaties. Dat is in grote lijn het pakket maatregelen van demissionair landbouwminister Carola Schouten waarmee het aantal stalbranden in 2026 moet zijn gehalveerd.

Periodieke+keuring+wordt+maatstaf+in+stallen
© ANP

Stalbranden zorgen jaarlijks voor dierlijk en menselijk leed. Vorig jaar gingen 54 stallen in vlammen op. Schouten beloofde de Tweede Kamer eerder dit jaar met maatregelen te komen. 'Iedere stalbrand is verschrikkelijk en ik vind het van groot belang dat het aantal stalbranden fors wordt teruggedrongen. Daarom is een betere aanpak ter voorkoming nodig.'

Die aanpak is er nu. De minister werkt aan wetsvoorstellen die per 2023 visuele keuringen van stallen verplichten. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. De overige veehouderijen ondergaan dit iedere vijf jaar.


Technische ruimte

Een deel van de branden blijkt te ontstaan in de ruimte voor de technische installaties. Schouten wil deze technische ruimte in de toekomst verplicht omgeven met brandwerend materiaal. Daarnaast wil ze preventieve branddetectiesystemen in deze technische ruimte verplicht stellen voor de grote veehouderijen.

Brandgevaar is daardoor tot een industrieel risico verworden en daar horen andere preventiemaatregelen bij

Leendert Verduin, projectleider bij Univé

LTO begrijpt dat het kabinet de maatregelen wettelijk wil vastleggen, maar benadrukt dat er oog moet zijn voor de praktische implementatie en kosten. De organisatie vindt het onjuist dat bedrijfsgrootte in plaats van brandrisico de frequentie van de controle bepaalt. Ook bij de maatregel om bedrijven hun technische ruimte brandwerend te laten maken geldt dat er oog moet zijn voor welke gevolgen dit heeft in de praktijk.


Meer regie van overheid

Het Verbond van Verzekeraars omarmt de plannen de minister. Het verbond vindt dat er meer regie vanuit de overheid moet komen en dat bouwtechnische regels niet aan de markt kunnen worden overgelaten. Verzekeraars kunnen veiligheid niet voor de hele sector afdwingen, omdat zij hier geen onderlinge afspraken over mogen maken.


De verzekeraars vinden dat boeren in staat moeten worden gesteld om brandveiligheid mee te nemen in hun financiële beslissingen. Zij zien vooral bij verouderde bouw ondernemers worstelen met hun financiële bedrijfsvoering. Ook nog eens investeren in brandveiligheid is dan niet op te brengen. Zij vinden dat de overheid voor bestaande bouw een financiële ondersteuningsregeling kan creëren.


Verschillen in risico's

Verzekeraar Univé voert al keuringen op bedrijven uit. Leendert Verduin, projectleider bij Univé, merkt per bedrijf verschillen in risico's. 'Enerzijds is de mate van ouderdom bepalend voor de staat van een installatie, anderzijds is van invloed in hoeverre er onderhoud wordt gepleegd. Daarbij moeten we niet vergeten dat veehouderijen de laatste jaren zijn gegroeid in omvang en dat steeds meer bedrijfsprocessen in de sector zijn geautomatiseerd. Brandgevaar is daardoor tot een industrieel risico verworden en daar horen andere preventiemaatregelen bij.'

De risico's ontstaan soms ook sluipenderwijs, signaleert Verduin. 'In veel bedrijven komen we risicovolle zaken tegen die zijn ontstaan door of tijdens dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld een stopcontact waarvan een stuk is afgebroken, een verdeelkast die snel en ondeugdelijk is afgedicht of installatietekeningen die onvindbaar zijn. Ondernemers zijn zich niet altijd bewust van de risico's die hierdoor ontstaan. We zien dat veehouders de periodieke elektrakeuring soms niet tijdig laten uitvoeren.'


Gezond bewustzijn

Een ondernemer kan veel zelf doen om het brandrisico in het bedrijf te verlagen, stelt de projectleider. 'Dat begint bij een gezond bewustzijn van het risico en de bereidheid om actief bezig te zijn met preventie. Vanuit die houding regelmatig installaties en motoren schoonmaken is dan al een hele winst. Net als het tussentijds laten nalopen en onderhouden van elektrische installaties door een gediplomeerd elektricien.'

Tot slot heeft Verduin nog een praktische tip. 'Wat goed werkt, is om een ander eens te vragen een rondje op het bedrijf te laten lopen om risicovolle situaties op te merken. Dat geeft soms waardevolle inzichten. Het houdt je als boer scherp en helpt te voorkomen dat je blind wordt voor de risico's op het eigen bedrijf.'


Aandacht voor zonnepanelen

Slecht geïnstalleerde zonnepanelen kunnen brand veroorzaken. Bij brand kunnen deeltjes van de panelen in de omgeving terechtkomen en de panelen zijn ook kwetsbaar voor hagelschade. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat dit risico zonnepanelen niet onverzekerbaar maakt. De kennis over de gevaren neemt toe, zodat deze risico's ook kunnen worden verkleind. Verzekeraar Univé is een van de partijen die periodiek keuringen verricht op de installaties van zijn leden. Univé biedt met enkele partners het project 'Duurzame Zekerheid' aan. Daarbij worden asbestdaken vervangen door een zonnedak. Univé zorgt zelf voor de installatie en de opgewekte energie wordt geëxploiteerd aan particuliere leden van Univé. Het verzekeringsrisico van een zonnedak dat wordt geplaatst, ligt bij Univé.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer