Udea en biologische boeren slaan handen ineen

Biologische groothandel Udea in het Brabantse Veghel heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met zes boeren om de CO2-uitstoot te compenseren via carbon farming. Het gaat om een eerste project, waarbij Udea behalve naar klimaatimpact ook kijkt naar schaalbaarheid, zodat de komende jaren meer biologische boeren kunnen aanhaken.

Udea+en+biologische+boeren+slaan+handen+ineen
© Varkens Archief

Het project wordt ondersteund door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, een samenwerkingsverband van provincie Noord-Brabant en ZLTO. ZLTO heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vergelijkbare samenwerkingen en in projecten met boeren.

'Wij weten hoe je de CO2-opslag in de grond bij boeren in beeld moet brengen en we willen dat verwaarden', zegt Luuk van Wezel van ZLTO. 'In het Europese project 'Ploutos' werken we samen met Udea, FarmHack en het Nutriënten Management Instituut aan een systeem dat gebruiksvriendelijk en betrouwbaar de CO2-vastlegging in beeld brengt. Dat is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken tussen boeren en bedrijven.'


Aanvullend verdienmodel

ZLTO ziet in koolstofvastlegging mogelijkheden voor een aanvullend verdienmodel voor boeren. 'Het teveel aan CO2 in onze atmosfeer is een bedreiging voor ons klimaat. Het probleem is dat we het lastig uit de lucht kunnen halen. Boeren kunnen dat wel door CO2 vast te leggen in de bodem. Ook kunnen ze bomen aanplanten, houtwallen aanleggen en zorgen voor meer erfbeplanting. Daar ligt hun meerwaarde.'

Udea heeft de ambitie om op korte termijn 100 procent klimaatneutraal te ondernemen. De groothandel in biologische levensmiddelen werkt er al decennia aan om de klimaatimpact van al zijn activiteiten zo laag mogelijk te houden. Toch ontkomt ook Udea niet aan een carbon footprint, wat nu nog voornamelijk wordt veroorzaakt door het vrachtwagenpark.


Nulmeting

De groothandel laat een nulmeting uitvoeren om deze footprint gedetailleerd in kaart te brengen. Daarna kan gericht worden gewerkt aan reduceren, compenseren en andere maatregelen die nodig zijn om volledig klimaatneutraal te werken. De eerste stap is dat Udea samen met biologische boeren aan de slag gaat met agroforestry, bodemverbetering, meer inzet voor biodiversiteit en landschapsbeheer.

Naast een gezonde bodem en extra verdiensten garandeert de groothandel met het bezegelen van deze overeenkomst voor carbon farming de participerende boeren een duurzame samenwerking, waar ook volgende generaties boeren van deze familiebedrijven wat aan hebben.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer