Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders Brabant

Provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen natuurinclusieve of biologische melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim omgevingsverordening.

Handreiking+voor+natuurinclusieve+melkveehouders+Brabant
© Fotografie Twan Wiermans

Noord-Brabant kondigde vorig jaar bij de vaststelling van de Interim omgevingsverordening al aan dat er voor deze groep bedrijven een uitzondering zou worden gemaakt voor de deadline voor stalaanpassingen op 1 januari 2024. Met deze handreiking is die mogelijkheid nu ook ambtelijk en wettelijk vastgelegd.

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw legt uit waarom deze regeling is opgesteld. 'We hebben zojuist onze visie op de toekomst van de landbouw en voedselsector ter inzage gelegd. Om een derde fase in te kunnen gaan, is verduurzaming noodzakelijk.'


Een belangrijk onderdeel en daarom ook een concrete doelstelling is volgens haar te komen tot vijfhonderd natuurinclusieve bedrijven en 15 procent biologische landbouw. 'Deze handreiking om voor de uitzondering van stalaanpassing in aanmerking te komen, kan een extra stimulans zijn om naar een natuurinclusieve of biologische bedrijfsvoering om te schakelen.'


Toetsing

Het Louis Bolk Instituut heeft in opdracht van provincie Noord-Brabant een toetsingsinstrument ontwikkeld voor natuurinclusieve bedrijven. Aan de hand daarvan kunnen ondernemers zien welke aanvullende maatregelen zij nog moeten treffen om aan de uitzonderingsregeling te voldoen. Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij is gebaseerd op dit instrument in combinatie met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM).


De handreiking gaat niet uit van stalmaatregelen, maar van indicatoren die de gehele bedrijfsvoering omvatten en die bijdragen aan het halen van doelstellingen. Het gaat dan met name om verbetering van het bodem- en watersysteem, vergroten van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit en het beter sluiten van kringlopen (nutriënten, koolstof water).


Uitzondering

De provincie komt naar eigen zeggen met deze regeling, omdat natuurinclusieve bedrijven vaak al een duurzame bedrijfsvoering hebben. Met de handreiking krijgen natuurinclusieve melkveehouders een handig instrument om aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Door de lage veebezetting, ruime weidegang en andere voorwaarden die gesteld worden aan een biologische bedrijfsvoering voldoen nagenoeg alle biologische melkveebedrijven ook aan de voorwaarden. Hierdoor scoren zij ook voldoende punten conform de handreiking.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer