Fryslân: volledige afbouw middelen onrealistisch

Het Friese provinciebestuur neemt het initiatiefvoorstel 'Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030' niet over. Een van de redenen is dat volledige afbouw van pesticiden in Friesland tussen 2021-2030 niet haalbaar en niet realistisch is, geven Gedeputeerde Staten in een zienswijze aan.

Frysl%C3%A2n%3A+volledige+afbouw+middelen+onrealistisch
© Han Reindsen

GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, FNP en 50Plus dienden vorige maand het initiatiefvoorstel in. Aanleiding is dat er volgens de partijen nog te veel chemische stoffen in het milieu terechtkomen. Ze willen dat het gebruik van de middelen wordt gereduceerd tot nul in 2030.

Niet alleen is het hoofddoel van het voorstel van de zeven Statenpartijen onrealistisch, ook zijn er enkele voorstellen waarbij de provincie Fryslân geen bevoegdheden heeft om zaken van derden af te dwingen, schetst het provinciebestuur. Het Rijk is hiervoor bevoegd. Bovendien zou de provincie al aan veel van de voorgestelde punten werken.


Geen bestrijdingsmiddelentafel

Gedeputeerde Staten zien niets in het oprichten van een bestrijdingsmiddelentafel om andere overheden te dwingen geen pesticiden meer te gebruiken. Een dergelijk convenant heeft geen meerwaarde, gelet op de landelijk wet- en regelgeving, laat het college weten. Het middelengebruik door overheden is de afgelopen jaren al sterk beperkt.

Ook het voorstel om als voorwaarde in subsidieprojecten zoals Kaderrichtlijn Water op te nemen dat geen pesticiden mogen gebruikt, ontraadt het provinciebestuur. Het gaat ervan uit dat de belangstelling onder boeren voor dit soort projecten sterk daalt. Een minder grote belangstelling heeft een negatief effect op het halen van de doelen.


Wel adviseert het college enkele onderdelen van het voorstel nader te onderzoeken. Zoals een mogelijke aanpassing van het pachtbeleid en bijvoorbeeld onderzoek naar wat de impact van het handmatig/mechanisch verwijderen van het onkruid op de bedrijfsvoering is. Kunnen en willen pachters hierin mee gaan? 'Overigens willen wij voor agrarische ruilgronden die de provincie in bezit heeft pleksgewijze bestrijding van probleemkruiden blijven toestaan', schrijven de provinciebestuurders.


Voorlichtingscampagne dierenartsen

Provincie Fryslân wil bovendien onderzoeken hoe zij particulieren en bedrijven kan stimuleren om geen pesticiden meer te gebruiken. Hierbij valt te denken aan een voorlichtingscampagne voor dierenartsen en supermarkten.

Welke alternatieven zijn er voor pesticidengebruik bij huisdieren? Welke milieuvriendelijke alternatieven zijn er voor aangeboden middelen in supermarkten? Deze acties hebben volgens de provincie meerwaarde omdat er in grond- en oppervlaktewater middelen worden aangetroffen die een specifiek huishoudelijk toepassingsbereik hebben.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer