Schouten staat open voor aanpassingen Nitraatrichtlijn

Demissionair landbouwminister Carola Schouten zegt open te staan voor aanpassingen in het maatregelenpakket uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voorwaarde is dat de gestelde doelen worden bereikt en de maatregelen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Schouten+staat+open+voor+aanpassingen+Nitraatrichtlijn
© Twan Wiermans

Dat heeft de minister gezegd in een Kamerbrief over de economische impact van het actieprogramma door Wageningen Economic Research. Uit dit onderzoek blijkt dat maatregelen een grote economische impact hebben. Zowel de akkerbouw als de varkenshouderij en de melkveehouderij worden financieel geraakt door de maatregelen. Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat ze zich bewust is van de gevolgen van het actieplan.


'Tegelijkertijd hebben we nog een grote opgave om de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te verbeteren', schrijft de minister. 'Het realiseren van deze doelen vereist aanpassingen in de huidige landbouwpraktijk en dat zal onmiskenbaar ook economische gevolgen hebben. Tegelijkertijd is mij er uiteraard veel aan gelegen om de economische impact niet groter te laten zijn dan noodzakelijk om de doelen te bereiken. Ik sta dan ook open voor aanpassingen.'


Pootgoedteelt

Uit de impactanalyse blijkt dat vooral het verdienvermogen van met name akkerbouwbedrijven met intensieve bouwplannen, zoals zetmeelaardappelbedrijven en pootgoedteelt, wordt geraakt door de voorstellen in het actieprogramma. Dit heeft te maken met de verplichting tot duurzame bouwplannen, waarbij periodiek, bijvoorbeeld eens in de vier jaar, een rustgewas moet worden geteeld.


Bij deze bedrijven worden de hoogsalderende gewassen periodiek vervangen door rustgewassen met lagere saldo's, die zullen leiden tot een lager inkomen op het bedrijf. Op dit moment werken veel van deze bedrijven niet of minder met rustgewassen. De impact op vollegrondsgroenten bedrijven wordt beperkter ingeschat, doordat deze bedrijven kapitaalkrachtiger zijn en makkelijker ruilgrond kunnen verwerven.

Wageningen Economic Research stelt dat de invoering van bredere teeltvrije zones zal leiden tot een afname van het gewasareaal en daarmee de mestplaatingsruimte. Hierdoor neemt de druk op de mestmarkt toe, want vooral bij de varkenshouderij een negatieve economische impact zal hebben. Voor de akkerbouw resulteert dit in een positief effect door een hogere prijs voor mestplaatsing.


Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer