Schouten: bokjes van 7 dagen oud mogen gewoon naar slachthuis

Het is niet illegaal dat bokjes op een leeftijd van 7 dagen naar het slachthuis worden vervoerd. Ze zijn transporteerbaar op het moment dat de navel is geheeld. Dit is in 90 procent van de gevallen binnen vier dagen.

Schouten%3A+bokjes+van+7+dagen+oud+mogen+gewoon+naar+slachthuis
© Johan Wissink

Dat antwoordt demissionair minister Carola Schouten van LNV op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. Vestering vindt dat geitenbokjes op een te jonge leeftijd, jonger dan 7 dagen, illegaal naar het slachthuis worden vervoerd.

Volgens Schouten zijn de gegevens die tot 1 november 2020 in het I&R-systeem zijn vastgelegd geen accurate weergave van de werkelijkheid. Geitenhouders waren toen niet verplicht de exacte geboortedatum te noteren. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat ruim tienduizend geitenlammeren binnen zeven dagen na de geboorte zijn afgevoerd, zoals Vestering beweert. Vanaf 1 november moeten geitenhouders met meer dan vijftig geiten de exacte geboortedatum registreren.

De minister stelt dat het niet verboden is om lammeren die minder dan 7 dagen oud zijn te vervoeren. Wel moet de navel volledig zijn geheeld en mag de transportafstand niet meer bedragen dan 100 kilometer. Vanaf 2016 tot juli 2021 zijn 23 transporten met geitenlammeren gecontroleerd, waarbij geen voor transport ongeschikte dieren zijn gevonden. Ook bij het toezicht op de slachthuizen zijn sinds 2016 geen maatregelen opgelegd voor het aanvoeren van geitenlammeren waarbij de navel niet volledig is geheeld.


Ongeschikt vlees

Wel is het zo dat het vlees van lammeren jonger dan 7 dagen ongeschikt wordt verklaard voor 'humane gezondheid'. Mochten slachthuismedewerkers het vermoeden hebben dat bokjes jonger zijn dan 7 dagen, dan moeten ze hiervan melding doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt op de controle van de lammeren. Volgens de minister is het wel lastig om de exacte leeftijd van een jong lam te bepalen.

Volgens de voorlopige gegevens uit het I&R-systeem over dit eerste halfjaar was het merendeel van de geitenlammeren 7 dagen of ouder op het moment van afvoer naar het slachthuis. Een klein deel was volgens de I&R-registratie jonger dan 7 dagen.

De landbouwminister stelt verder dat slachterijen de aanvoer van dieren die niet kunnen worden geslacht voor menselijke consumptie zoveel mogelijk moeten beperken. Zo zijn in 2019 een aantal slachterijen op de vingers getikt toen meer voor consumptie ongeschikte jonge geitenlammeren werden aangevoerd om te worden gedood. De NVWA blijft toezicht houden op slachthuizen, benadrukt Schouten.


Kwaligeit

Verder stelt de minister in de haar antwoorden dat er de afgelopen jaren, in overleg met de melkgeitensector, belangrijke stappen zijn gezet om het welzijn te verbeteren en de sterfte onder jonge dieren terug te dringen. Zo is in het private ketenkwaliteitssysteem Kwaligeit een benchmark voor sterfte op individuele melkgeitenhouderijen geïmplementeerd. Mocht de sterfte de actiewaarde overschrijden, dan geldt voor de geitenhouder een inspanningsverplichting.

Daarnaast is met het Plan van aanpak welzijn geitenbokjes ingezet op het afmesten van die bokjes op het eigen bedrijf of via een een-op-eenrelatie met een bokkenmester. Verder is dit jaar het ‘Implementatieplan versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ goedgekeurd, waarbij ook aandacht is voor het dierenwelzijn.

Schouten pleit er met gelijkgestemde landen in de Europese Unie voor dat de Europese autoriteit voor voedselveiligheid Efsa onderzoek doet naar de minimumleeftijd van kalveren om te mogen worden getransporteerd. Ze wil daarbij ook aandacht vragen voor andere jonge dieren, met name lammeren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer