FBE Gelderland: 'Problemen rond faunabeheer niet provinciaal op te lossen'

De problemen waar de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland tegenaan loopt om doelstanden te bereiken, zijn niet binnen de provinciegrenzen op te lossen. Dat zegt Erik Koffeman, secretaris van de FBE Gelderland.

FBE+Gelderland%3A+%27Problemen+rond+faunabeheer+niet+provinciaal+op+te+lossen%27
© Vidiphoto

Provinciale Staten praatten woensdag tijdens een rondetafelgesprek met betrokkenen bij het faunabeheer. Doel van het gesprek was de politiek te informeren over de oorzaken van het niet behalen van de doelstanden in Gelderland.

In Gelderland zijn vier diersoorten die aandacht vragen: de grauwe gans, de ree, het edelhert en het wilde zwijn. Allemaal brengen ze hun eigen knelpunten met zich mee. Zo nam het aantal ganzen weer toe, na een periode van daling. 'Dat is zo'n probleem dat Gelderland niet alleen kan oplossen', aldus Koffeman. De doelstand is 30.000 ganzen, het zijn er nu ruim 100.000. 'Het heeft wellicht te maken met de herindeling van de Flevopolder en de Oostvaardersplassen, dat die ganzen nu elders zitten in plaats van daar.'


Goede mast

Bij het wilde zwijn helpt de natuur dit jaar een handje mee. Na jaren van goede mast, is de opbrengst dit jaar laag. 'Het hoge aantal zwijnen dat er nu nog is, is het gevolg van de mastontwikkeling. Maar dit jaar zijn we in staat in de buurt te komen van de doelstanden.'

Waarom er dan ondanks de natuurlijke selectie nog zoveel zwijnen moeten worden geschoten, vroeg D66-Statenlid Antoon Kanis zich af. 'Zwijnen gaan zwerven, op zoek naar voedsel. Dat zorgt voor meer schade aan landbouwgewassen. Daarom moet je nu ingrijpen. Nu ligt er een kans om een slag te maken. Anders loop je de komende jaren nog veel meer achter de feiten aan', zegt Janneke Snijder namens de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade hierover.


Klimaat

Koffeman: 'We mogen ons gelukkig prijzen met de constructieve wijze waarop vanuit Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten naar faunabeheer wordt gekeken. Maar we hebben te maken met een internationale ontwikkeling als het gaat om de ganzenpopulatie, maar ook de problematiek met de mastontwikkeling speelt in Noordwest-Europa. Het klimaat verandert en daarmee verandert ook de situatie in het veld. Dat maakt de uitdaging groter. Daarom hebben we alle middelen nodig om maatregelen te kunnen uitvoeren. Met faunabeheer kunnen we werken aan de kwaliteit van onze bossen.'

Snijder zegt dat iedereen de verantwoordelijkheid moet nemen om te doen wat hij moet doen. Daarbij kijkt ze met name naar de jacht. 'Jacht is een middel om te komen tot een goede doelstand. Vanuit de uitvoering wordt daar af en toe best een steekje laten vallen. Daar moeten we elkaar op aanspreken.'

Koffeman vindt het lastig om vanuit de FBE te wijzen naar bepaalde partijen. 'Maar als de ene terreineigenaar verzaakt, zal de buurman er last van hebben. Op alle niveaus moeten partijen bij de les zijn. Daar zijn we de afgelopen jaren te laks in geweest. We erkennen met elkaar dat we ernaast hebben gezeten. Nu moeten we zorgen dat we waarmaken waar we met elkaar voor staan.'


Uit de hand gelopen

Hans van Beuzekom, namens LTO Noord lid van de FBE, noemt het faunabeheer complex. 'Omdat je afhankelijk bent van de natuur, wetgeving en vrijwilligers. Dat zijn veel zaken waardoor dingen goed of minder goed kunnen gaan. We zien met ganzen en grofwild dat de schade uit de hand is gelopen. Ik heb wel het idee dat we op dit moment stappen zetten. We krijgen beter inzichtelijk hoeveel wild er nu daadwerkelijk loopt. Als landbouw hebben we er veel baat bij dat de standen op peil komen.'

Taxateur Henk Emmerzaal van BIJ12 zegt dat hij een toename ziet van de gemelde schade aan landbouwgewassen. 'Zeker nu zwijnen gaan zoeken naar voer. En de ganzenschade rijst helemaal de pan uit. Wat er op dit moment aan ganzen vliegt in Gelderland, is onvoorstelbaar. Er zijn bedrijven met 20.000 tot 30.000 euro schade aan grasland. Daarom is het belangrijk om dit probleem landelijk aan te pakken. Bovendien ligt de werkelijke schade nog veel hoger. Veel boeren geven schade niet eens door, omdat ze moe zijn van telkens weer dingen invullen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  50 %
 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
Meer weer