'Niet doorschieten met boer-tot-bordstrategie'

In deze rubriek komen Nederlanders in Brussel aan het woord. Deze week Annie Schreijer-Pierik. Ze is lid van het Europees Parlement voor het CDA.

%27Niet+doorschieten+met+boer%2Dtot%2Dbordstrategie%27
© eigen foto

Ik heb grote zorgen over het Nederlandse platteland en de landbouwsector. Net zoals ik tegen onteigening van boeren uit de onlangs gelekte Haagse scenario's en het absurde idee van intrekking van vergunningen ben, kant ik me in Brussel tegen het zomaar uit productie nemen van 10 procent van de landbouwgrond in de biodiversiteits- en boer-tot-bordstrategie van de Europese Commissie.

Over de boer-tot-bordstrategie kwam na anderhalf jaar geen effectbeoordeling, maar wel een 'technisch verslag' van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Unie (EU) in de zomer. Het effect van deze strategie blijkt ook in dit verslag een ongekende vermindering van de EU-landbouwproductie en van het boereninkomen.

Dit terwijl het Klimaatakkoord van Parijs aantasting van voedselproductie door klimaatbeleid verbiedt, wat sommige collega-politici vanwege de bereikte uitstootreductie gemakshalve vergeten.

Er wordt een steeds groter wordende kloof gecreëerd ten opzichte van onze internationale concurrenten

Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA

Alle agrosectoren laten in het verslag een productiedaling van 5 tot 15 procent zien door de strategie, waarbij de veehouderijsector het zwaarst wordt getroffen. De veranderingen in de productie zouden leiden tot een daling van de netto-exportposities en tot een verslechtering van het handelstekort van de EU op het gebied van bijvoorbeeld groenten, fruit en rundvlees.

De kostprijzen laten door de strategie een stijging zien van 10 procent met een negatief effect op het inkomen van de meeste boeren.

In de boer-tot-bordplannen is dus nog te weinig oog voor het verdienmodel van boerengezinnen en regionale ketens, terwijl ik grote vraagtekens plaats bij de doorgeschoten eisen van bepaalde collega-politici. Er wordt een steeds groter wordende kloof gecreëerd ten opzichte van onze internationale concurrenten.

Als we verplaatsing van een deel van onze landbouw van west naar oost en naar derde landen met enorme toename van broeikasgasuitstoot willen voorkomen, moet de EU onder andere haar handelsbeleid bijstellen.

Als CDA-leden hebben we ons dan ook onthouden bij de eindstemming in de milieu- en landbouwcommissies. De onderhandelde teksten waren op veel punten weliswaar een geslaagd compromis dankzij onze EVP-fractieonderhandelaars, maar we mogen op cruciale punten niet doorschieten waar het de strategische sectoren in de voedselproductie raakt. Ik volg vanuit het Europees Parlement nauwgezet het verdere verloop.


@AnnieSchreijer

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer