Groningse boeren krijgen subsidie voor bodem en waterkwaliteit

Groningse boeren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. De subsidieregeling werd vorige week vrijdag officieel geopend in Niehove. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Groningse+boeren+krijgen+subsidie+voor+bodem+en+waterkwaliteit
© Geert Job Sevink

De subsidieregeling is onderdeel van het project 'Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit'. Dit is een samenwerking tussen provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, LTO Noord en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Waterschap Noorderzijlvest stelt samen met provincie Groningen ruim een miljoen euro beschikbaar voor boeren die maatregelen nemen die de waterkwaliteit verbeteren of het watervasthoudend vermogen van de grond bevorderen.


Officiële start

Het project werd onlangs officieel gestart op het bedrijf van Erik en Marjan van der Velde in Niehove. De melkveehouder vertelde aan gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks), waterschapsbestuurder Annette van Velde en LTO Noord-bestuurder Henk Smith hoe hij de afgelopen jaren anders is gaan denken over de bodem en welke maatregelen hij heeft getroffen om deze te verbeteren.

Het is nog wel een zoektocht om dat ook zo te houden zonder vaak opnieuw te hoeven zaaien

Erik van der Velde, melkveehouder in Niehove

In 2012 begon Van der Velde met Pure Graze. Daarna ging hij experimenteren met zelfgemaakte kruidenrijke grasmengsels. 'Dat was eerst niet zo'n succes, maar we zijn er wel mee doorgegaan en zetten in op meer diversiteit', zegt hij.


Hogere opbrengst

Van zijn huiskavel van 80 hectare is 25 hectare ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Kruidenrijke percelen leveren een hogere opbrengst dan standaardgras.

Vooral in het droge jaar 2018 waren de verschillen opvallend: van de kruidenrijke percelen haalde de melkveehouder twee keer zoveel opbrengst als van de graspercelen. Daarnaast zorgen de kruiden, klavers en granen – hij gebruikt ruim dertig verschillende soorten – voor mineralen in de bodem en het vee en voor een diepere beworteling.


Experimenteren

Kruidenrijk grasland heb je niet zomaar, is de ervaring van Van der Velde. Het is ook lastig om de kruiden te behouden. Enkele jaren geleden experimenteerde hij met een speciale kruidendoorzaaifrees. Dit jaar bewerkte hij zijn land met een Geohobel-mulchmachine voor niet-kerende grondbewerking, waarna hij het inzaaide met een kruidenrijk mengsel.

De opbrengst is boven verwachting goed, liet de melkveehouder zien. 'Het is nog wel een zoektocht om dat ook zo te houden zonder vaak opnieuw te hoeven zaaien. Daarom denk ik na over een manier om het zaad van het gewas zelf efficiënter te gebruiken. Bijvoorbeeld een machine die de grond openbreekt, waardoor dat zaad gemakkelijker kan kiemen.'

Voor dergelijke investeringen is de subsidieregeling opgezet. 'Subsidie is nodig omdat het rendement van investeringen in het begin op zich laat wachten. Dan heb je een steuntje in de rug nodig', stelt waterschapsbestuurder Van Velde.


Brede maatregelenlijst

Melkveehouders en akkerbouwers in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. Zij kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 40 procent van de totale investering tot een bedrag van 10.000 euro. Het gaat om maatregelen op het gebied van een gezondere bodem, beperking van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, precisielandbouw, betere waterhuishouding en minder erfafspoeling. Ook is er ruimte voor individueel bedrijfsbezoek en advies. Er is plaats voor 120 deelnemers. 'De eerste aanmeldingen waren maandag al binnen', zegt projectleider Tjeerd Hoekstra van LTO Noord. Inschrijven kan via dawnoordnederland.nl. Hier is ook de lijst met maatregelen te vinden voor de subsidieaanvraag.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  9° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer