Gedeputeerde Stolk: 'Oplossing veenweide niet haalbaar zonder boer'

'Een oplossing voor de veenweide is zonder boeren niet haalhaar', stelt de nieuwe Zuid-Hollandse landbouwgedeputeerde Meindert Stolk (CDA). Hij sprak hier onlangs over met boeren, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Gedeputeerde+Stolk%3A+%27Oplossing+veenweide+niet+haalbaar+zonder+boer%27
© Remco Zwinkels

De gezamenlijke aanpak in veenweidegebieden stond tijdens het gesprek centraal. Er was aandacht voor het remmen van de bodemdaling, de toekomst van de veehouderij en mogelijkheden van alternatieve teelten. 'We staan voor ontzettend grote opgaven. De landbouwsector speelt een cruciale rol om die opgaven het hoofd te bieden', meldt de provinciebestuurder.

'Laat ik duidelijk zijn: er moeten dingen veranderen, maar een echte oplossing is niet haalbaar zonder medewerking van de boeren', geeft Stolk aan. Om die boodschap uit te dragen, ging ze in de Alblasserwaard onder meer langs bij de melkveehouderij van Van Rees in Brandwijk. Die melkveehouders doen mee aan een proef van de 'Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling', rondom kaasfabriek De Graafstroom.

Doel is minder bodemdaling, minder CO2-uitstoot en grotere biodiversiteit. Van Rees heeft hiervoor onder andere drukdrainage laten aanleggen om bodemdaling tegen te gaan. Ook bracht het gezelschap een bezoek aan het Natura 2000-gebied de Donkse Laagten. Daar wordt via project LIFE-IP All4Biodiversity door en met boeren in de omgeving van dit natuurgebied gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit op hun gronden.


Cranberry's

In de Krimpenerwaard maakte Stolk kennis met de mogelijkheden van alternatieve teelten. Zo telen ondernemers Bart Crouwers en Gerard Harleman cranberry's, een gewas dat het bij uitstek goed doet op natte bodems. Doordat het grondwaterpeil hoog kan blijven, verdroogt het veen minder en vindt er minder bodemdaling en CO2-uitstoot plaats.

'Ik snap dat niet iedere boer de overstap kan of wil maken van melkvee naar cranberry's. Maar dit soort voorbeelden laten wel zien dat het de moeite waard is om te experimenteren met nieuwe vormen van agrarisch ondernemerschap. En het levert kennis op die we elders weer kunnen toepassen', zei de nieuwe gedeputeerde.


Het Rijk stelde eerder dit jaar 22 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de Zuid-Hollandse veenweidegebieden. In Alblasserwaard en Krimpenerwaard is sprake van bodemdaling; bij droogte of door bemaling en landgebruik klinkt het veen in. Daarbij komt onder meer CO2 vrij. In het Klimaatakkoord is afgesproken deze uitstoot uit het veen fors te verminderen. De provincie werkt samen met waterschappen, boeren, natuurorganisaties en gemeenten aan een plan hiervoor, onder meer in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer