Wetterskip Fryslân richt eiland in als waterberging

Wetterskip Fryslân is begonnen met het inrichten van het eiland Gouden Boaiem als waterbergingsgebied. De polder tussen Woudsend en Heeg is 150 hectare groot en kan ongeveer 1,2 tot 1,5 miljoen kuub water opvangen.

Wetterskip+Frysl%C3%A2n+richt+eiland+in+als+waterberging
© niels de vries

De polder wordt alleen als waterberging ingezet bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem en als er geen andere mogelijkheden zijn om water af te voeren. Wetterskip Fryslân doet dit samen met Staatsbosbeheer, die het eiland in eigendom heeft, en de biologische melkveehouder, die de grond pacht. Het beheer van het eiland staat in dienst van de weidevogels.

Door de ligging en diepte van de polder is deze heel geschikt om bij stortbuien tijdelijk extra water op te slaan, laat het waterschap weten. Wetterskip Fryslân zet het eiland in als waterberging als er risico's zijn op overstromingen.

Op basis van de huidige voorspellingen verwacht het waterschap het eiland eens in de tien tot vijftien jaar in te zetten als waterberging. De polder wordt alleen als waterberging ingezet in de periode tussen 15 juli en 1 februari, dus buiten het broedseizoen om. Het eiland wordt zo ingericht dat de daar aanwezige twee boerderijen en vakantiewoning droog blijven.


Nieuwe inlaat

Als de Gouden Boaiem onder water wordt gezet, stroomt het water via een nieuwe inlaat de polder in. Deze inlaat van beton en damwanden bouwt het waterschap in de polderdijk aan de oostkant van het eiland. Tijdens de inzet als waterberging komt er ongeveer 75 centimeter tot 1 meter water in de polder te staan.

Na gebruik als berging wordt het water weer afgevoerd als het waterpeil in de boezem voldoende is gezakt. Het gemaal op het eiland zorgt voor het droogmaken. Ook helpen trekkerpompen om de polder snel leeg te pompen.

Om het gebied onder normale omstandigheden droog te houden, verbetert Wetterskip Fryslân over een lengte van circa 4 kilometer de waterkering rond de Gouden Boaiem. Zo is deze voor de toekomst weer voldoende stevig en hoog om het water te keren.


Waterriet

Langs de Hegemer Mar worden slenken gegraven en palenrijen geplaatst. Hiermee ontstaan ondiepe, luwe waterzones waar het zonlicht de bodem beter kan bereiken. Ook ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.

Op het eiland zelf werkt het waterschap aan een betere waterhuishouding voor landbouw en natuur. Er komen nieuwe waterschapswerken (stuwen, inlaten en duikers) langs de poldersloten. Ook worden de sloten voorzien van flauwe, natuurvriendelijke oevers die zorgen voor meer variatie in het leefgebied van planten en dieren.

De totale kosten voor het project bedragen 2,3 miljoen euro. Het project wordt gefinancierd door Wetterskip Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december volgend jaar voltooid.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer