Geen overschatting stikstofdepositie natuurgebied door Aerius

Doordat een berekening met het programma Aerius Calculator geen risico heeft op een toename van de stikstofdepositie op een bepaald Natura 2000-gebied, is de kans op een onverhoopte toename van die positie beperkt. Tot die conclusie komt de Raad van State in een zaak tussen een buurtvereniging en gemeente Bloemendaal. De uitspraak heeft ook gevolgen voor de veehouderij.

Geen+overschatting+stikstofdepositie+natuurgebied+door+Aerius
© Nieuwe Oogst

De Raad van State baseert zich in een uitspraak op 4 augustus op het eindadvies van het 'Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof: Meer meten, robuuster berekenen'. Dit adviescollege concludeerde dat de huidige rekenmethodiek die wordt toegepast binnen Aerius Calculator op dit moment niet doelgeschikt is. De mate van detaillering in de berekening van de depositie is niet in balans met de onzekerheid van de verschillende factoren die de depositie bepalen en er is ongelijkheid in de beoordeling van de verkeersbijdrage ten opzichte van andere bronnen.

In dit eindrapport wordt geconcludeerd dat het gebruik van een beoordelingsdrempel van 0,005 mol per hectare in een Aerius-berekening suggereert dat alle bronnen die leiden tot de depositie, goed in kaart zijn gebracht. Dat maakt het volgens de Raad van State de kans op een onverhoopte toename van de stikstofdepositie beperkt. Daardoor is er geen risico op een toename van die depositie.

Volgens de Raad van State is er daarom in deze rechtszaak, waarin de buurtvereniging ageert tegen de sloop van een voormalig klooster en zorgcentrum om plaats te maken voor woningbouw, in het Aerius-systeem geen grond om dit tegen te houden. Ook mocht de gemeente gebruikmaken van de Aerius Calculator die bij de beoordeling beschikbaar was. Ook al wordt die naar aanleiding van nieuwe gegevens regelmatig aangepast.


Afschieten PAS

De Aerius Calculator is destijds bedoeld voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Het systeem berekent de stikstofdepositie rondom bepaalde bronnen, zoals de veehouderij. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De Aerius Calculator maakt hier deel van uit. De huidige uitspraak geeft aan dat er op basis van de calculator toch uitspraken kunnen worden gedaan over de stikstofdepositie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer