Cosun bundelt krachten van 10.000 gewastelers

Groeikracht is een open netwerk van waaruit de telers en bedrijven van Cosun met eventuele externe partners samenwerken aan de uitdagingen in de akkerbouw. Daarbij zijn de sector toekomstbestendig maken en verbetering van de beeldvorming speerpunten. Namens de raad van beheer en de directie van Cosun lichten Ger Evenhuis en Gert Sikken het hoe en waarom van dit initiatief toe.

Cosun+bundelt+krachten+van+10%2E000+gewastelers
© Haijo Dodde

'Niemand weet hoe de akkerbouw er over tien jaar uitziet, maar dat er wat gaat veranderen, is wel duidelijk. Groeikracht helpt bij onze zoektocht en de uitdagingen die wij ondervinden als individuele ondernemers. Het is eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend dat we dat samen doen als gewastelers en akkerbouwers die een verbinding hebben met Cosun.'

Ger Evenhuis is akkerbouwer in het Drentse Schoonoord en lid van de raad van beheer van Cosun. Samen met Gert Sikken, directeur agrarische ontwikkeling bij Cosun, is hij trekker van het initiatief Groeikracht. Evenhuis legt uit wat het doel is, waarom het zo belangrijk is dat telers van elkaar leren en hoe Cosun dat wil gaan faciliteren.


Kwart van akkerbouwareaal

'Als Cosun hebben wij een cluster met ongeveer tienduizend akkerbouwers die aardappelen, suikerbieten of cichorei telen. Zij vertegenwoordigen bijna een kwart van het akkerbouwareaal in Nederland en dat geeft een zekere slagkracht', stelt Evenhuis.

'Hoe mooi is het om de kennis van deze telers en die van de agrarische vakmensen bij Cosun Beet Company, Aviko en Sensus met elkaar te verbinden. Groeikracht moet zorgen voor de kruisbestuiving en bovenal is het een open netwerk, waarop ook externe partners kunnen aansluiten.'


Negen thema's omschreven

De hoofddoelen van Groeikracht zijn volgens Sikken het werken aan een toekomstbestendige akkerbouw met een goed rendement en daarnaast verbetering van het imago van de sector in de samenleving. Om die de doelen te bereiken, zijn negen thema's omschreven. Daaronder zijn bodemkwaliteit, plantgezondheid, biodiversiteit, onkruidbeheersing en communicatie en imago.

'We zijn in kleinschalige bijeenkomsten verspreid over het land ideeën aan het verzamelen bij telers voor onderwerpen om verder op te pakken. Uiteindelijk moet dat per thema resulteren in activiteiten of demoprojecten', zegt Sikken. Een aantal projecten is al opgestart. Natuurakker 2.0 richt zich bijvoorbeeld op teeltsystemen die minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen. Verder is een grote demonstratie toekomstgerichte onkruidbestrijding opgezet.

Evenhuis legt uit dat het regulier onderzoek vooral nieuwe technieken en teeltmethoden ontwikkelt, maar zich minder bezighoudt met de implementatie in de praktijk. 'Juist dat willen we met Groeikracht meer faciliteren. Vragen uit de praktijk binnenhalen, dan in kleinere groepen op zoek gaan naar praktische oplossingen die al onderzocht zijn en samen uitvinden hoe we innovaties op onze bedrijven kunnen inpassen.'


Het eerlijke verhaal

Ger Evenhuis en Gert Sikken zien het vertellen van het eerlijke verhaal over de akkerbouwsector aan de buitenwacht als een essentieel onderdeel van Groeikracht. Het thema dat hierop aansluit, is communicatie en imago. 'Om onze positieve boodschap over te brengen, willen we samen met de telers communicatiemiddelen ontwikkelen', verklaart Sikken. Hij meldt dat op dit moment al een eerste aanzet is gegeven om educatiemateriaal te verzamelen voor akkerbouwers die bezocht worden door basisscholen. Zij kunnen dit gebruiken als ondersteuning voor het verhaal dat ze willen vertellen. 'Wij waren al gestart met deze actie, maar horen inderdaad van diverse akkerbouwers tijdens de regionale bijeenkomsten dat hier behoefte aan is.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  9° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer