Nieuwe coalitie Brabant een feit

Noord-Brabant heeft sinds vandaag een nieuw provinciebestuur met VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Het bestuursakkoord van het vorige college blijft grotendeels overeind. Wel worden de portefeuilles landbouw, natuur en stikstof ondergebracht bij verschillende gedeputeerden.

Nieuwe+coalitie+Brabant+een+feit
© Wim Roefs

De agrarische paragrafen in het nieuwe bestuursakkoord blijven grotendeels ongewijzigd. Voor het stikstofdossier houdt de nieuwe coalitie vast aan het bestaande maatregelenpakket, inclusief de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) en de Omgevingsverordening. Dat betekent dat de deadline voor stalaanpassingen blijft staan op 1 januari 2024. Ook stalderen blijft onderdeel van het maatregelenpakket. De Brabantse Zorgvuldigheidscore wordt aangepast.

'Het is goed dat het bestuursakkoord voor het grootste deel overeind is gebleven. We hebben de afgelopen anderhalf jaar met het provinciebestuur intensief contact gehad en samengewerkt in de verschillende dossiers', reageert ZLTO-voorzitter Wim Bens.'Heikel punt blijft de handhaving van de deadline voor stalaanpassingen en het stalderen. Dit is extra zuur, omdat we verwachten dat de landelijke overheid binnenkort met beleid, zoals de gebiedsgerichte aanpak, komt en daarvoor ook de nodige financiële middelen beschikbaar stelt. Bij dit beleid past geen 1 januari 2024 deadline die boeren dwingt om te stoppen of verkeerde investeringskeuzes te maken.'


Splitsing portefeuilles

Groot verschil met het vorige bestuur is de verdeling van portefeuilles. Landbouw en natuur vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van één gedeputeerde. Elies Lemkes-Straver (CDA) behoudt de portefeuille landbouw en voedsel, maar levert natuur in en krijgt daarnaast bodem in haar werkpakket. Hagar Roijackers van GroenLinks gaat de eveneens cruciale portefeuilles natuur en water en gebiedsgerichte aanpak beheren. Erik Ronnes (CDA) blijft coördinerend portefeuillehouder op het totale stikstofdossier.Bens vindt het jammer dat de portefeuilles landbouw en natuur niet meer in één takenpakket zitten. Dat werkte volgens hem erg goed. 'In het nieuwe bestuursakkoord staat dat het van groot belang wordt geacht dat er op alle portefeuilles goed wordt samengewerkt. Bovendien blijft de gebiedsgerichte aanpak speerpunt van beleid. Vrijwel alle gedeputeerden zullen een regio voor hun rekening nemen. Dat is een ambitieuze keuze die ook vraagt om inzet en beschikbaarheid van capaciteit.'


Stabiel bestuur

Alles overziend vertrouwt Bens op een stabiel bestuur. 'Een bestuur dat oog en oor heeft voor de toegevoegde waarde van boeren en tuinders voor voedselprovincie Noord-Brabant en voor water- en natuurbeheer. Zoals altijd zal onze houding open en constructief zijn. Vanzelfsprekend zullen wij de agrarische belangen proactief en met verve blijven behartigen.'

Nieuwe provinciale verkiezingen vinden in maart 2023 plaats. In de samenstelling van Provinciale Staten verandert tot die tijd niets.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer