LTO: 'Klimaatinspanning vraagt financiële beloning'

Boeren en tuinders moeten financieel worden beloond voor de inspanningen die zij verrichten om de klimaatdoelen van de Europese Commissie te behalen. Dat stelt LTO Nederland in een reactie op de klimaatvoorstellen die Eurocommissaris Frans Timmermans deze week heeft gepresenteerd.

LTO%3A+%27Klimaatinspanning+vraagt+financi%C3%ABle+beloning%27
© European Union 2021

Het pakket aan maatregelen dat de Europese Commissie heeft vastgesteld, heeft betrekking op klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen, met als doel de netto broeikasgasemissies te verlagen. Brussel wil dat elke lidstaat aangescherpte emissiereductiedoelstellingen krijgt voor zo'n beetje alle sectoren: gebouwen, weg- en binnenlands zeevervoer, landbouw, afval en industrieën. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende uitgangspunten per lidstaat.

Tegen 2035 moet de Europese Unie (EU) klimaatneutraal zijn op het gebied van landgebruik, bosbouw en landbouw. Een belangrijk onderdeel van de maatregelen is het vergroten van de mogelijkheden om CO2 vast te leggen in bodem en bomen. De verwachting is dat in 2030 15 procent meer CO2 wordt vastgelegd dan nu. Het landbouwbeleid moet hiervoor voldoende mogelijkheden bieden, onder meer via het stimuleren van koolstofboeren.


Tekst gaat verder onder video.

De nieuwe EU-bosstrategie heeft als doel de bossen te verbeteren en uit te breiden. De strategie gaat uit van de aanplant van 3 miljard bomen in Europa voor 2030.

De EU wil energieproductie en -gebruik sneller vergroenen. De Richtlijn hernieuwbare energie bevat een aangescherpte doelstelling: tegen 2030 moet 40 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. Gebruik van fossiele brandstoffen wordt duurder gemaakt en meer sectoren, zoals mobiliteit, krijgen te maken met een emissiehandelssysteem zoals nu geldt voor de zware industrie.

Het mechanisme voor koolstofbelasting aan de EU-grens behelst een plan om te voorkomen dat bedrijfstakken die CO2 uitstoten vertrekken naar het buitenland. Bij import van een derde land naar een Europese lidstaat legt de EU dezelfde heffing op aan de producent die ook aan Europese producenten wordt opgelegd. Maar zoals het er nu naar uitziet, worden agrarische producten hiervan vrijgesteld.


Oplossing

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak denkt dat boeren en tuinders onderdeel zijn van de oplossing, maar wel onder voorwaarden. 'De grote ambities op Europees niveau zijn alleen waar te maken als er draagvlak is. Er is veel mogelijk. Maar laten we alsjeblieft voorkomen dat we ons nu in Brussel met onwerkbare regelgeving opzadelen en vijftien jaar later weer vastlopen. Van groot belang daarbij is dat het verdienvermogen van agrarisch ondernemers op peil blijft, of beter nog: wordt versterkt.'

De publicatie van de voorstellen is een eerste stap in het traject van de Europese Commissie om tot vaststelling van de wetgevingsvoorstellen te komen. De komende tijd zal duidelijk worden wat de toedeling naar lidstaten wordt en hoe Nederland dit wil verdelen over sectoren. Het Europees Parlement en de vakministers uit de lidstaten kunnen wijzigingen aanbrengen en moeten nog hun fiat geven.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
 • Zondag
  6° / 2°
  20 %
 • Maandag
  8° / 5°
  50 %
Meer weer