Provincie+Drenthe+in+beroep+tegen+vergunningplicht+lelieteelt
Nieuws
© Koos v.d. Spek

Provincie Drenthe in beroep tegen vergunningplicht lelieteelt

Provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Die ging over het toepassen van drainage en gewasbeschermingsmiddelen door een lelieteler bij natuurgebied Holtingerveld in gemeente Westerveld.

De rechtbank onderschreef in juni de mening van milieuorganisatie Milieudefensie dat voor deze activiteiten een vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. De rechter vond ook dat de effecten van de lelieteelt op de directe omgeving onvoldoende waren onderzocht.


De afdeling in Westerveld van Milieudefensie vroeg provincie Drenthe om handhaving toen de teler een stuk land inrichtte voor lelieteelt zonder vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. De milieuorganisatie stelt dat de teelt leidt tot 'grondwateronttrekking, drainage, beregening en een excessief gebruik van bestrijdingsmiddelen'.


Bestaand gebruik

Volgens Milieudefensie kan de lelieteelt niet worden gezien als bestaand gebruik, maar is het een project waarvoor een vergunningplicht geldt. De milieuorganisatie stelt daarbij dat zonder grondig voorafgaand onderzoek onvoldoende zeker is dat het aanbrengen en gebruik van drainage en gewasbeschermingsmiddelen de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen aantasten.

Rechtbank Noord-Nederland volgt Milieudefensie in haar visie dat het om een 'project' gaat waarbij sprake is van een fysieke ingreep in het natuurlijke milieu. Provincie Drenthe vindt dat geen natuurbeschermingswetvergunning nodig is en wees een handhavingsverzoek van Milieudefensie af.


Verstrekkende gevolgen

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland kan volgens advocaat Paul Bodden verstrekkende gevolgen hebben voor de land- en tuinbouwsector. 'Straks heb je nog een natuurvergunning nodig om ergens een hectare mais te telen', aldus Bodden die is gespecialiseerd in agrarisch recht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
 • Vrijdag
  10° / 7°
  50 %
Meer weer