Akkerbouwer Ilse Kuypers: 'Komende dagen worden spannend'

Boeren en tuinders in de uiterwaarden van de Maas en de Waal moeten de komende dagen rekening houden met extreem hoge waterstanden. Vooral via deze rivieren komt veel meer water dan normaal ons land binnen. 'Dat wordt zonder meer spannend', weet akkerbouwer Ilse Kuypers uit het Gelderse Batenburg.

Akkerbouwer+Ilse+Kuypers%3A+%27Komende+dagen+worden+spannend%27
© eigen foto mark van kuijk

Pas na het weekend dalen de waterstanden in de grote rivieren. In navolging van de LLTB adviseert ook ZLTO ondernemers om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen om het water versneld af te voeren en dit vast te leggen op foto en video. Zo kan je in geval van een calamiteit aantonen dat je alles eraan gedaan hebt om overlast te voorkomen.


De verantwoordelijkheid voor onderhoud aan duikers ligt meestal bij de grondeigenaar. 'Schroom niet toch energie te steken in het vrijmaken van de duikers om schade aan gewassen te voorkomen. Meld ook tekortkomingen aan het watersysteem waar nodig bij waterschap of gemeente', meldt ZLTO. Ook als het gaat om eventuele stuwen die nu wellicht beter lager kunnen dan ze nu staan.ZLTO houdt contact met de Veiligheidsregio. Zodra er updates zijn van de Veiligheidsregio, brengt ZLTO haar leden op de hoogte. Natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben donderdagochtend grondgebruikers in de uiterwaarden gesommeerd om hun vee te verplaatsen naar veiligere gebieden.


Vanavond meer duidelijk

Boeren in het Gelderse en Brabantse rivierengebied zijn alert. 'We informeren elkaar via een appgroepje', zegt Herbert Verploegen uit Winssen, afdelingsvoorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen. 'We hebben continu contact met waterschap Rivierenland. Kort na komend weekend wordt de hoogste stand verwacht bij Lobith, waar de Waal ons land binnenkomt. Afhankelijk daarvan kunnen we per dijkvak inschatten hoe hoog het water komt te staan en welke uiterwaarden onder water zullen lopen. Bij een stand van 14 meter boven NAP lopen alle uiterwaarden vol, sommige dijkvlakken al bij 13 meter.'


Volg al onze berichtgeving over de wateroverlast

Volgens Verploegen hebben de meeste boeren hun vee in de uiterwaarden uit voorzorg al binnengehaald. 'Het meeste vee is zo goed als weg. De betreffende veehouders zijn zelf natuurlijk heel alert, maar uit voorzorg hebben we hen via de ledenapp wel gewaarschuwd voor mogelijk ondergelopen uiterwaarden. Dit is echt extreem voor de zomerperiode. In het groeiseizoen heb ik dit nog nooit meegemaakt.'

Voor akkerbouwers is het een kwestie van billen knijpen. 'Wij hebben tarwe en aardappelen buitendijks staan. Dus de komende dagen zijn zonder meer spannend', zegt Ilse Kuypers uit Batenburg in het Land van Maas en Waal. Haar bedrijf met bijbehorende minicamping en groepsaccommodatie ligt veilig binnendijks.Ook in het stroomgebied van De Dommel in Midden-Brabant kampen veel boeren en tuinders met wateroverlast. Terwijl er in het gebied van waterschap Aa en Maas geen noemenswaardig overlastsituaties lijken te zijn, klinkt er bij de buren van De Dommel kritiek over het maaibeleid. Veel sloten zijn nog niet gemaaid, waardoor de doorvoercapaciteit stukken lager is. Met als gevolg dus ondergelopen percelen. 'Na 2016 verzuipen onze aardappels alweer, omdat sloten en beken overstromen', twittert Twan van der Heijden uit Soerendonk een filmpje van het ondergelopen perceel.


Penibele situatie

Afgelopen dinsdagavond maakte zijn vader Toon al melding van de penibele situatie tijdens een bijeenkomst van de portefeuillehouders water en ZLTO-leden van Midden-Brabant. Het probleem van de slechte afvoercapaciteit van de watergangen in sommige gebieden heeft de aandacht van ZLTO.


Adrie Bossers, ZLTO portefeuillehouder Water, bezocht donderdagmiddag het bedrijf van Van der Heijden om de situatie te bespreken. Aanstaande maandag voeren de portefeuillehouders Water van ZLTO overleg met de DB-leden ongebouwd van de Brabantse waterschappen. Dit overleg was al gepland. Onder meer het provinciaal grondwaterbeleid en de acute wateroverlast staan op de agenda.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer