Voorkeursbehandeling voor boer in drie Canadese provincies

Canada kent in drie provincies nog steeds een voorkeursbehandeling voor boeren die daarnaartoe willen emigreren. Voor melkvee- en pluimveehouders is het quotasysteem een punt bij de financiering. Dat biedt tegelijkertijd inkomenszekerheid. Voor schapen en vleesvee gelden geen quota's.

Voorkeursbehandeling+voor+boer+in+drie+Canadese+provincies
© Real Estate Farms

Bepaalde groepen emigranten worden binnen het Canadese toelatingsbeleid gemakkelijker toegelaten dan andere. Met die melding begon het webinar dat werd georganiseerd door Visa2Canada, makelaar Real Estate Centre en accountant MNP & ATB Financial.

'In de provincies Alberta, Manitoba en Saskatchewan is dat voor agrariërs nog heel gemakkelijk', zegt Ingrid Been van Visa2Canada. Haar bedrijf begeleidt onder andere boeren, maar ook stagiaires en medewerkers bij het verkrijgen van toelating tot Canada. 'Ze moeten bijvoorbeeld niet per se de Engelse taal machtig zijn. Daarbij hoeven ze bij de toelating niet te concurreren met andere beroepsgroepen. Dat is wel het geval in de andere Canadese provincies.'


Integreren in de samenleving

Het belangrijkste dat boeren moeten meenemen, is volgens Been hun vakmanschap en de juiste instelling. 'Je moet willen integreren in de samenleving en de Canadese manier van leven en werken aannemen. De meeste bedrijven in Canada zijn echte familiebedrijven waar familieleden meewerken. Met goed vakmanschap zijn prima resultaten mogelijk. Groeien kan dan bijna altijd en meestal lukt het om voor twee opvolgers een bedrijf te krijgen.'

Boeren moeten vakmanschap en juiste instelling meenemen

Ingrid Been, Visa2Canada

Melkvee- en pluimveehouders krijgen in Canada wel te maken met het quotasysteem voor zuivel en pluimvee. 'Voor zuivel is dat er al sinds 1963', weet Ben van Dyk, emigratiebegeleider van Real Estate Centre. 'Al in 1990 waren er geluiden dat het een keer zou stoppen. Het is er echter nog steeds en zal volgens mij ook blijven. Als er quota's moeten verdwijnen, zoals soms nodig is bij handelsdeals die Canada sluit, dan koopt de regering ze tegen de juiste prijs op.'

Een melkveehouder die naar Canada wil vertrekken, kan schrikken van de quotaprijzen. Die gelden voor de levering van een kilo vet per dag en 365 kilo vet per jaar. De prijzen lopen uiteen van 25.000 Canadese dollar (bijna 17.000 euro) tot boven de 40.000 dollar.

Bij een goede melkproductie is er dan zo'n 1,5 quota per koe nodig. Bij 2,5 procent rente en 60.000 dollar resulteert dat in een rentepost van 1.500 dollar per jaar. Daar staat dan ook een melkprijs van 81 tot 82 dollar per 100 kilo tegenover, ofwel zo'n 9.500 dollar (zo'n 6.450 euro) per koe.


Winst behalen

Van Dyk liet in zijn presentatie zien dat melkveehouders in Canada desondanks winst behalen. Met als uitgangspunt de aankoop van alle ruwvoer en betaling van de eigen en vreemde arbeid bleef er in de afgelopen jaren per 100 kilo melk een winst over van minimaal 4,5 tot ruim 10 dollar.


Het melkveebedrijf van Ken Klassen in de Canadese provincie Saskatchewan staat te koop.
Het melkveebedrijf van Ken Klassen in de Canadese provincie Saskatchewan staat te koop. © Real Estate Centre

Melkveehouder Ken Klassen uit Saskatchewan zit op zo'n 1,55 quota per koe. Hij heeft 125 koeien in een stal met voldoende ruimte voor 175 koeien. De koeien melkt hij met drie robots. Bij het bedrijf hoort een quotum van 183 kilo botervet en hij least 10 kilo botervet. Dat rendeert volgens Klassen goed. Het bedrijf met bijbehorende grond staat nu te koop, omdat zijn opvolgers verder willen in de akkerbouw.

De grond in Alberta, Manitoba en Saskatchewan is heel betaalbaar. Als lage prijs geldt 2.000 dollar per acre, bijna 4.000 dollar (3.300 euro) per hectare. Goede grond kost het viervoudige, dat komt op ruim 13.000 euro per hectare.


Melkveestal in Canada Saskatchewan, volledig geïsoleerd en geconditioneerd.
Melkveestal in Canada Saskatchewan, volledig geïsoleerd en geconditioneerd. © Real Estate Farms

Ook voor pluimvee gelden quota's. Erik Veldhuizen is een van de Nederlandse Canadezen die daar al jaren mee bekend is. Hij emigreerde in 2003 naar Canada en begon met zesduizend moederdieren. Hij bereikt goede resultaten met een productie van 125 tot 135 kuikens per hen. De moederdieren gaan daarbij op een leeftijd van 58 weken weg.

Veldhuizen behaalt een netto-opbrengst van 28 tot 30 dollar per hen. Hij heeft daardoor quota bijgekocht en het bedrijf uitgebreid naar inmiddels 28.000 moederdieren. De pluimveehouder zet de werkzaamheden op het bedrijf rond met zijn gezin. Mocht het nodig zijn, dan zijn er volgens hem wel medewerkers te krijgen. Die komen vooral uit de Filipijnen.


Quota op beurs verhandeld

De melk- en pluimveequota's worden verhandeld op beurzen. Doorgaans krijgen de melkvee- en pluimveehouders er jaarlijks wat quota bij van de regering, omdat de bevolking en daarmee de consumptie groeit. 'Door het quotasysteem is het nieuw vestigen van een melkvee- of pluimveebedrijf niet zomaar mogelijk. Aankopen van een bestaand bedrijf is eerder aan de orde', stelt Van Dyk.

Als voorbeeld toonde hij een moederdierenbedrijf met twee woningen en 64 hectare geïrrigeerd land. Dat heeft een stal van 3.000 vierkante meter voor opfok en 7.000 vierkante meter voor moederdieren. Met daarbij een geconditioneerde broedeierenopslag. Verder is er een stal voor de productie van 750 schapen voor de slacht. Het bedrijf vroeg inclusief de quota een investering van 17,5 miljoen euro.

Hoe de financiering en opbrengst van een pluimveebedrijf eruit kunnen zien, toonde Hugo van Liere van ATB Financial aan de hand van een bedrijf met 40.000 moederdieren. Dat vergt aan bouwkosten 13,5 miljoen en 12,5 miljoen dollar aan quotakosten. Daarvan wordt 3,6 miljoen dollar gefinancierd zonder aflossing.

Dat kost bij 3 procent rente 108.000 dollar per jaar. Daarvoor is 13,4 miljoen te lenen op basis van aflossing en dat komt uit op 767.000 dollar rente per jaar. Het eigen vermogen zou in principe 9 miljoen dollar moeten zijn. Daar is volgens Van Liere nog een deel van te financieren. De netto-opbrengst is op dit bedrijf 1.187.000 miljoen dollar. Na aftrek van rente blijft er 312.000 euro over als inkomen en daar komt de gewasopbrengst nog bij.


Schapen en vleesvee

Er liggen momenteel in Canada zeker ook kansen voor het houden van schapen en vleesvee. Daar zijn geen quotasystemen voor. Er is in beide marktsegmenten een tekort. Zeker investeren in schapen is interessant. Het land importeert nu schapenvlees uit Australië en Nieuw Zeeland. Er is namelijk een grote vraag naar vers schapenvlees vanuit de moslimgemeenschap. Nieuwe schapenbedrijven beginnen is daarom nu een goede optie. Dat geldt tevens voor vleesveebedrijven.


Fokgelten

Een Nederlandse varkenshouder die aan de slag wil met de fokgeltenproductie, zit in Canada eveneens goed. Voor het produceren van biggen en vleesvarkens voor de slacht is het wel nodig een afzetcontract te hebben. Er komt mogelijk nog dit jaar een optie voor deze veehouders bij in de vorm van een nieuw op te zetten coöperatie.


Gunstig belastingsysteem voor starters

Het belastingsysteem in Canada is gunstig, zeker voor startende ondernemers. Indien de winst onder de 500.000 dollar blijft, is het landelijke belastingtarief 9 procent. Daar komt vanuit de meeste provincies nog 2 procent bovenop. De winst boven de 500.000 dollar (zo'n 334.000 euro) kent een nationaal tarief van 15 procent. In Alberta kom er dan 8 procent bij en in bijvoorbeeld Saskatschewan 12 procent. Daarbij zijn er allerlei opties om de belasting te verminderen. Winst kan vaak in het bedrijf blijven om te kunnen groeien en geruisloze overname van het bedrijf is mogelijk. Doorgaans lukt het bedrijven om voldoende te reserveren voor twee opvolgers. Daarnaast is er een verzekering voor tegenvallende resultaten. Ligt die bijvoorbeeld 30 procent onder het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, dan keert de verzekering hiervan 70 procent uit. De premie daarvoor bedraagt zo'n 1.500 dollar bij een winst van 500.000 dollar.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer