60 hectare nieuw Overijssels bos voor uitvoering Bossenstrategie

Provincie Overijssel gaat 60 hectare nieuw bos aanleggen. Dat gebeurt als voortvloeisel uit de in het Klimaatakkoord afgesproken Bossenstrategie. Deze richt zich op het vergroten van het bosareaal en versterking van de biodiversiteit.

60+hectare+nieuw+Overijssels+bos+voor+uitvoering+Bossenstrategie
© Nieuwe Oogst

De eerste uitwerking van deze strategie voor Overijssel is nu door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Naar verwachting is de financiële dekking voor de zomer rond, waarna wordt gestart met de aanleg van het nieuwe bos.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP): 'Ik ben blij dat we in Overijssel al zo snel tot een goede en gedragen eerste uitwerking zijn gekomen. We hebben ons vooral gericht op de uitgangspunten voor de realisatie van nieuw bos ter compensatie van de kap die nodig was binnen Natura 2000. Dit doen we in eerste instantie in drie verschillende vormen van uitvoering. Zodat we samen met onze partners kunnen verkennen wat een goede aanpak is, ook met het oog op de financiering van het beheer en onderhoud van deze bossen.'

Daarbij richt de provincie zich op de aanplant van drie soorten bos: bos voor natuur, bos voor cultuurlandschap (boselementen op agrarische percelen die het landschap versterken) en bos voor inwoners (bomen dicht bij de directe woonomgeving met mogelijkheden voor recreatie).


Geschikte percelen gezocht

In deze eerste uitvoeringstranche van de boscompensatie komt 20 hectare op provinciale grond. Daarnaast vraagt de provincie de terreinbeherende organisaties, het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Bosgroepen om binnen het voorkeursgebied geschikte percelen aan te dragen om nieuw bos te realiseren. Ook wordt bij de realisatie van nog eens 20 hectare bos vanuit het Agro & Food-programma samenwerking gezocht met agrarisch ondernemers.

Daarbij is bosaanleg een uitwerking van ecosysteemdiensten in de vorm van erfbossen en robuuste elementen ter versterking van het landschap. Doel van deze uitvoeringstranche is ook om uit te zoeken hoe de ecosysteemdiensten zijn in te passen in de agrarische bedrijfsvoering. Ook financiële aspecten voor beheer en onderhoud neemt de provincie hierin mee.


Toekomstbestendig verdienmodel

Met de agrarische sector worden hiermee de mogelijkheden verkend die het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan bieden om een toekomstbestendig verdienmodel te ontwikkelen voor boeren die een bijdrage leveren aan een mooi en biodivers landschap.

OPG, Bosgroepen, Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en andere natuur- en landschapsorganisaties zeggen in een reactie tevreden te zijn met de uitkomsten. Ook met de waterschappen is al gekeken hoe in de nadere uitwerking de bossenstrategie kan worden gecombineerd met de doelen op het gebied van waterkwaliteit. Daarnaast heeft LTO meegedacht bij het tot stand brengen van de bossenstrategie.


Vrijwilligheid belangrijk

Ben Haarman, portefeuillehouder natuur en landschap van LTO Noord regio Oost: 'Boeren en tuinders hebben zelf ook landbouwgrond hard nodig om circulair en grondgebonden te kunnen werken. Elke agrarisch ondernemer maakt zijn eigen afwegingen.'

Daarom is het volgens hem belangrijk dat de bossenstrategie wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. 'We zijn er tevreden mee dat er bij de eerste tranche van uitvoering invulling wordt gegeven aan onze wens tot samenwerking met agrarisch ondernemers. In de uitwerking van ecosysteemdiensten is daarbij ruimte voor bosaanleg in de vorm van erfbossen en robuuste elementen ter versterking van het landschap.'


Voorkeusgebieden

De nieuwe bosaanplant komt in de voorkeursgebieden. Als eerste wordt alleen aangeplant daar waar het binnen het landschapstype past. Daarnaast wordt onder andere bij voorkeur binnen 3 kilometer van Natura 2000-gebieden bos aangeplant.

Ook wordt er bos geplant in overgangszones tussen en langs onderdelen van het Overijssels Natuurnetwerk. Dat gebeurt om de natuur te versterken. Daarnaast streeft de provincie naar meer bos als uitloopgebieden bij steden en langs beek- en riviergebieden. Na de zomer wordt de Overijsselse strategie verder uitgewerkt, waarbij mogelijkheden voor samenwerking met andere beleidsopgaven als de aanpak rond stikstof en de klimaatopgave aan bod komen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer