Meerdere mogelijkheden om carbon farming te belonen

Onder boeren is grote interesse in carbon farming. Dat bleek maandag tijdens het webinar van Nieuwe Oogst, Bayer en Rabobank over koolstofboeren waar 443 ondernemers aan deelnamen. De vijf meest prangende vragen staan hier op een rijtje.

Meerdere+mogelijkheden+om+carbon+farming+te+belonen
© Han Reindsen

Wat zijn de mogelijkheden van koolstofopslag in de Nederlandse bodem?

De toch al rijke Nederlandse bodem biedt genoeg potentie voor het verhogen van het gehalte organische stof en daarmee koolstofvastlegging. Volgens Bayer is het moeilijker om daarmee te starten vanuit een arme bodemtoestand. Het bepalen van de opslagcapaciteit van een perceel is sterk afhankelijk van zaken als bodemtype, veldvariëteit en omgeving. Het vraagt volgens Bayer daarom om lokaal maatwerk. Het concept carbon farming staat nog in de kinderschoenen. Dat maakt ook dat aanloopkosten nog hoog zijn.


Biedt het een interessant verdienmodel?

Het belangrijkste verdienmodel is op dit moment gebaseerd op de meerwaarde die een betere bodemkwaliteit biedt op de lange termijn. Daarnaast staat er een vergoeding per ton vastgelegde CO2 tegenover. De prijs hiervan varieert enorm en wordt onder meer bepaald door de betrouwbaarheid, locatie en kwaliteit van de carbon credit.


• Kijk het webinar van Nieuwe Oogst, Rabobank en Bayer over carbon farming terug

Gezien de huidige CO2-prijs en efficiëntie in de landbouw in Nederland maakt deze vergoeding slechts een beperkt deel uit van de opbrengst per hectare. Rabobank ziet een enorme toename van de vraag vanuit bedrijven naar (landbouw)credits, wat uiteindelijk een prijsopdrijvend effect kan hebben.


Zijn andere beloningen mogelijk?

Een optie is een meerprijs voor producten van koolstofboeren. Daarnaast kan ook klimaatvriendelijk boeren an sich worden beloond. LTO pleit ervoor om dit via de ecoregelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mogelijk te maken. Een boer krijgt dan een vergoeding voor de toepassing van rustgewassen, groene bemesters en niet-kerende grondbewerking.


Moeten boeren hun rechten wel verkopen?

Deelnemers aan het webinar vroegen zich af of de door boeren verworven carbon credits niet binnen de sector moeten blijven. Dit antwoord ligt bij de politiek. Binnenkort komt de Europese Commissie met voorstellen voor de klimaatdoelen. Dan wordt ook bekend of uitruil met andere sectoren op grote schaal mogelijk wordt.


Hoe permanent is de koolstofopslag?

Dit is een van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van carbon farming. De exacte opslag van CO2 is nu (nog) moeilijk te meten. Wel vindt hier een snelle technologische ontwikkeling plaats. Daarbij zullen er garanties moeten komen over de permanentie van de koolstofopslag in de bodem.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer