VVD-motie over Wet dieren in de wachtkamer

De VVD-motie van Kamerlid Thom van Campen over de Wet dieren is door hem in de wachtkamer gezet. De VVD'er is er niet zeker van dat zijn motie door een meerderheid van de Kamer wordt gesteund.

VVD%2Dmotie+over+Wet+dieren+in+de+wachtkamer
© Twan Wiermans

Met zijn motie wil Van Campen meer duidelijkheid geven over hoe een 'open' amendement van de Partij van de Dieren moet worden ingevuld. Daarmee werd de Wet dieren vorige maand aangepast. Het genoemde amendement moet ervoor zorgen dat gehouden dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Dieren mogen niet aan een stalsysteem worden aangepast, maar het stalsysteem aan het gedrag van dieren. Volgens de Partij voor de Dieren wordt daardoor het onthoornen van kalveren niet meer mogelijk per 2023 en bijvoorbeeld ook niet het couperen van biggenstaarten. Verder zouden konijnen moeten kunnen graven en varkens kunnen wroeten.


Landbouwminister Carola Schouten vond het amendement veel te open en ontraadde het. Mogelijk heeft het ook gevolgen voor het houden van gezelschapsdieren. Ondanks het negatieve stemadvies van de minister nam de Tweede Kamer het amendement aan. Doordat ook de Eerste Kamer akkoord ging, is de volledige wet aangenomen.


Onuitvoerbaarheid voorkomen

Om meer duidelijkheid te geven over de invulling van het amendement, onuitvoerbaarheid te voorkomen en de minister meer richting te geven, diende Van Campen vorige week een motie in met steun van CDA, SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Groep Van Haga en BBB.In de motie wordt aangegeven dat het Besluit Dieren als grondslag en kader moet dienen bij de uitwerking van het eerder aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren. Volgens de VVD'er geeft de bestaande wetgeving al voldoende duidelijkheid en sanctiemogelijkheden. Om een meerderheid te behalen, moet in ieder geval ook de PVV de motie steunen.

Van Campen: 'Ik heb de hoop niet opgegeven dat er alsnog een meerderheid komt. Als dat het geval is, breng ik haar alsnog in stemming. Gelukkig zijn er nog wel een paar andere moties aangenomen die de minister ook alvast richting geven.'


Natuurlijk gedrag

Onder meer twee moties van Caroline van der Plas (BBB) werden dindag wel aangenomen. Veel steun (111 van de 150 zetels) kreeg haar motie die de minister vraagt om wetenschappelijk te laten vaststellen wat wordt verstaan onder natuurlijk gedrag van gedomesticeerde dieren.Van der Plas wil weten of het vertonen van natuurlijk gedrag altijd bijdraagt aan een beter welzijn van een gehouden (landbouw)huisdier. De andere aangenomen BBB-motie roept de minister op om een impactanalyse uit te voeren over de handhaafbaarheid van de wetswijziging voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Eigendomsrecht

Van Campen kreeg wel een andere motie aangenomen. Volgens hem raakt het amendement van de Partij voor de Dieren het eigendomsrecht van mensen, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De VVD'er wil dat de minister dit meeweegt in de juridische analyse die door het ministerie wordt uitgevoerd.

Ook een motie van de Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren haalde het. Haar motie vraagt minister Schouten diergedragsdeskundigen te betrekken bij de invulling van de open normen in de wet.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer