EU%2Dlandbouwministers+komen+met+GLB%2Dcompromis
Nieuws
© Pedro Sa da Bandeira

EU-landbouwministers komen met GLB-compromis

Veertien EU-landen, waaronder Nederland, komen met een compromisvoorstel om het vastgelopen overleg over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) los te trekken. Ze trekken hun eerder bekritiseerde voorstel in voor een tweejarige proefperiode voor de eco-regelingen. Ook blijft 25 procent van het GLB-budget voor Green Deal-doelen geoormerkt.

De ministers hopen een doorbraak te forceren in de vastgelopen onderhandelingen met het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie. Dat strandde eerder deze maand toen de Duitse minister Julia Klöckner voorstelde om vanaf 2023 voor een aantal maatregelen een proeftijd van twee jaar in te lassen. Ook stuitten extra eisen van het EP op verzet bij de landbouwministers.


Op de informele bijeenkomst van de landbouwministers in Lissabon hebben Duitsland en Oostenrijk nu een nieuwe 'verdeelsleutel' gepresenteerd. Daarin worden voor het eerst concrete bedragen genoemd: 72 miljard euro naar de eco-regelingen. Ook worden vrijvallende milieusubsidies in de eerste pijler niet overgeheveld naar de eerste pijler voor directe inkomenssteun.

Het compromisvoorstel kreeg de steun van Roemenië, Letland, Hongarije, Tsjechië, Nederland, Griekenland, Bulgarije, Luxemburg, Zweden, België, Polen en Ierland. Bij de informele besloten vergadering was ook een Copa-Cogeca-delegatie en de voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, de Duitse christendemocraat Norbert Lins, aanwezig. Hij constateerde dat de ministers zich bereid toonden om tot een compromis te komen.


Bouwland voor natuur

Nog niet alle controversiële kwesties zijn opgelost. Het Europees Parlement wil 7 procent van de landbouwgrond reserveren voor natuurbehoud en de bescherming van dier- en plantensoorten. Dat gaat de EU-lidstaten te ver. Die willen niet verder gaan dan 4 procent.

Daarnaast wil het Europees Parlement doelen voor vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming nu al vastleggen. De ministers willen daarvan eerst een effectbeoordeling zien om daar een oordeel over te vormen.

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer