Maatlat+paardenstallen+in+de+maak
Nieuws
© Pixabay

Maatlat paardenstallen in de maak

Stichting Milieukeur werkt aan een maatlat voor duurzame paardenstallen. Inmiddels zijn hiervoor conceptcriteria opgesteld. Die worden 14 juli tijdens een inspraakronde aan belangstellenden voorgelegd.

Om dit keurmerk van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te behalen, moet de bedrijfsmatige paardenhouderij voldoen aan criteria die voor het dierverblijf zijn opgesteld. Dit kan gaan om individuele binnenhuisvesting, maar ook om groepshuisvesting binnen en buiten.

De conceptcriteria voor paardenstallen bestaan uit keuzemaatregelen op de thema's dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.


Certificatieschema

De inbreng van deze openbare inspraakronde wordt meegewogen bij de vaststelling van het certificatieschema door het College van Deskundigen Dierlijk. Dit SMK College is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en besluitvorming van certificatieschema's voor duurzamere producten en diensten in dierlijke sectoren.

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer